Công ty Thủy điện Trị An triển khai nhiệm vụ năm 2023

Thứ bảy, 31/12/2022 | 22:20 GMT+7

Nhà máy Thủy điện Trị An vận hành an toàn, hiệu quả trong thời gian qua.

Hoàn thành toàn diện các mặt công tác

Trong năm 2022 các mặt công tác xây dựng Đảng được Đảng ủy Công ty Thủy điện Đồng Nai quan tâm, chỉ đạo; đã ban hành đầy đủ các Nghị quyết, Chương trình công tác năm, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Tập đoàn. Công tác quản lý, phát triển đảng viên được quan tâm, chỉ đạo, đã kết nạp được 5 đảng viên vượt chỉ tiêu, kế hoạch; Công tác đào tào bồi dưỡng lý luận chính trị của Đảng được đảm bảo, đã góp phần nâng cao lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, tạo nguồn cán bộ quản lý các cấp cho nhiệm kỳ tới.
 
Trong năm 2022, tình hình thủy văn thuận lợi, lưu lượng nước về hồ thủy điện Trị An khá tốt. Công ty vừa tham gia sản xuất kinh doanh, đảm bảo cung ứng điện, vừa thực hiện điều tiết, giảm lũ cho hạ du khi lũ về. Công ty đã hoàn thành sản lượng điện được EVN giao là 1,672 tỷ kWh vào ngày 7/10. Sản lượng điện sản xuất của Thủy điện Trị An tính đến ngày 25/12/2022 đạt 2,07 tỷ kWh, bằng 123,8% so với kế hoạch.

Công ty Thủy điện Trị An đã triển khai hiệu quả các giải pháp đảm bảo và phục vụ tốt nhất cho công tác sản xuất, kinh doanh điện, tích cực chủ động thực hiện các giải pháp đồng bộ như: Thực hiện tuân thủ Quy trình phối hợp chi tiết giữa Công ty và EVNPSC Trị An về vận hành, bảo dưỡng sửa chữa các thiết bị, tổ máy, công trình thủy công. Bên cạnh đó, Công ty đã đảm bảo tiến độ công tác sửa chữa lớn; công tác mua sắm bằng vốn đầu tư phát triển, đầu tư xây dựng, đảm bảo chất lượng đầu tư xây dựng các dự án. Đồng thời, Công ty luôn quan tâm chú trọng và đẩy mạnh công tác sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên nhằm góp phần giảm thiểu tối đa sự cố, đảm bảo các tổ máy vận hành an toàn và tin cậy.

Năm 2022, Công ty Thủy điện Trị An đã nghiêm túc chấp hành nghĩa vụ thuế và phí với nhà nước, tổng số tiền nộp ngân sách nhà nước hơn 280 tỷ đồng. Công ty trích nộp đầy đủ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp và trích nộp đầy đủ phí Công đoàn; tổ chức tốt việc khám sức khỏe định kỳ 2 lần/năm cho toàn thể CBCNV. Ngoài ra Công ty đã cơ bản hoàn thành chuyển đổi số giai đoạn 2021-2022 góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chuyển đối số của EVN giao.

Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt chủ đề năm 2023

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc EVN ông - Ngô Sơn Hải đề nghị ghi nhận và đánh giá cao toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động Công ty Thủy điện Trị An đã rất nỗ lực, cố gắng vượt qua năm 2022 và đạt nhiều kết quả tích cực.

Sang năm 2023, Đảng ủy Công ty Thủy điện Trị An cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với mọi mặt hoạt động của Tập đoàn. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị phát huy vai trò trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động vượt qua khó khăn thách thức, ứng phó kịp thời với những diễn biến bất lợi. Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh; thực hiện cơ cấu lại đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động; đẩy nhanh thực hiện chuyển đổi số trong các lĩnh vực hoạt động; đảm bảo cân bằng tài chính và bảo toàn phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp; đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước và sinh hoạt của nhân dân.

Trong đó tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, chú trọng xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức; xác định đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.  Tiếp tục lãnh đạo thực hiện công tác tổ chức, cán bộ phù hợp với quá trình đổi mới doanh nghiệp; chú trọng công tác quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo chính trị và chuyên môn cho các cấp lãnh đạo, cán bộ quản lý. Chăm lo công tác phát triển Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên. Làm tốt công tác đánh giá cán bộ, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt đủ phẩm chất, năng lực và có uy tín. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng viên. Thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ tham mưu về công tác kiểm tra, giám sát để nắm vững nghiệp vụ, quy trình.

Chỉ đạo tổ chức phổ biến, tuyên truyền và xây dựng kế hoạch triển khai hiệu quả Chủ đề năm 2023 của EVN là “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” theo các mục tiêu và định hướng cụ thể, phù hợp thực tiễn công tác của Công ty. 

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo EVN, ông Võ Tấn Nhẫn – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Thủy điện Trị An cho biết, Công ty luôn ý thức được trách nhiệm, triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ được giao. Năm 2023, Công ty sẽ tập trung khắc phục các tồn tại, tập trung SXKD hiệu quả và chú trọng thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên mọi phương diện.

Trên tinh thần phát huy các kết quả đạt được trong năm 2022 kết hợp sự đoàn kết, trách nhiệm và sáng tạo, toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty Thủy điện Trị An quyết tâm phấn đấu với tinh thần trách nhiệm và nỗ lực cao nhất để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch của năm 2023.

Kim Thái