Công ty Truyền tải điện 1 phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

Thứ sáu, 3/2/2023 | 16:39 GMT+7
Ngày 2/2/2023 tại Đội truyền tải điện Tuyên Quang thuộc Truyền tải điện Tây Bắc, Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) đã tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Lễ ký giao ước thi đua hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2023 giữa Giám đốc Công ty và Chủ tịch Công đoàn Công ty.

Ông Phạm Quang Hòa - Phó giám đốc PTC1 cho biết, nhiệm vụ của Công ty trong năm 2023 xác định còn tiếp tục nặng nề, chắc chắn sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện. "Công ty yêu cầu các đơn vị căn cứ các chỉ tiêu, kế hoạch được giao và các giải pháp thực hiện để xây dựng và ban hành các chỉ tiêu kế hoạch và chương trình hành động cụ thể của đơn vị, huy động sức mạnh của tập thể CBCNV trong đơn vị phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2023, lập thành tích chào mừng 15 năm thành lập Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia và các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước"- ông Phạm Quang Hòa nhấn mạnh.

Năm 2023, toàn thể các đơn vị và tập thể người lao động trong PTC1 cố gắng phấn đấu nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; Tập trung triển khai thực hiện nội dung Chủ đề năm 2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) là “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 về sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và tài chính của Tổng công ty giao với sản lượng đạt tối thiểu 102,9 tỷ kWh; tổn thất điện năng phấn đấu đạt thấp hơn 2,25%; thực hiện các chỉ tiêu sự cố đường dây và trạm biến áp thấp hơn chỉ tiêu được giao, không để xảy ra sự cố chủ quan.

Hoàn thành kế hoạch trạm biến áp không người trực 03 trạm biến áp 220kV Hưng Đông, Thái Nguyên và Hà Đông; hoàn thành theo đúng danh mục và giá trị kế hoạch sửa chữa lớn Tổng công ty giao và các danh mục bổ sung trong quá trình vận hành; Hoàn thành kế hoạch sửa chữa lớn năm 2023 của PTC1 dự kiến là 328 hạng mục công trình với giá trị 314,272 tỷ đồng.

Lễ ký cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh lao động giữa Giám đốc các Truyền tải điện với Giám đốc Công ty.

Bên cạnh đó, công ty cũng quyết tâm thực hiện quyết liệt các giải pháp để đảm bảo chất lượng và tiến độ các dự án đầu tư xây dựng theo kế hoạch, dự kiến thực hiện 46 dự án/174,214 tỷ đồng; Duyệt dự án đầu tư cho 22 dự án; khởi công 20 dự án, đóng điện, hoàn thành 08 dự án; Phê duyệt quyết toán 10 dự án.

Ngoài ra công ty cũng đặt ra mục tiêu như tập trung thực hiện các công việc lắp đặt tụ bù 110kV để đảm bảo cung cấp điện cho miền Bắc theo chỉ đạo của Tổng công ty; triển khai rộng rãi các hoạt động văn hóa EVNNPT và truyền thông nhằm hướng tới kỷ niệm 15 năm thành lập EVNNPT; thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu tài chính, tiết kiệm được Tổng công ty giao, tận dụng triệt để vật tư thiết bị tồn kho; tiếp tục thực hiện các giải pháp để quản trị dòng tiền hiệu quả; đảm bảo thu xếp hiệu quả và đủ vốn cho công tác đầu tư xây dựng...

Ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ trong mọi hoạt động tại Công ty và các Truyền tải điện; chú trọng thực hiện công tác chuyển đổi số trong công tác quản trị nguồn nhân lực, công tác quản lý vận hành, quản lý tài sản - vật tư thiết bị; rà soát, tối ưu hóa danh mục đầu tư xây dựng giai đoạn đến năm 2025; tập trung thực hiện các giải pháp để đảm bảo chất lượng, tiến độ các dự án đầu tư xây dựng để nâng cao năng lực truyền tải 500 kV Bắc - Nam, các dự án đấu nối nguồn điện từ Lào, BOT và năng lượng tái tạo theo chỉ đạo của EVNNPT…

Nâng cao năng lực công tác quản lý kỹ thuật; rà soát việc xây dựng, triển khai các quy trình, quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật; tăng cường công tác đào tạo, đào tạo lại trong công tác quản lý vận hành; tăng cường rà soát lưới điện để ngăn ngừa và giảm tối thiểu các sự cố chủ quan trong quá trình vận hành; rà soát, báo cáo đầy đủ nguyên nhân các sự cố xảy ra, có phương án khắc phục kịp thời nhằm nâng cao độ tin cậy trong vận hành… cũng như các nhiệm vụ đột xuất mà Tổng công ty giao.

Công ty Truyền tải điện 1 quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thách thức, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, đặc biệt trong các dịp lễ Tết, các ngày diễn ra sự kiện kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội quan trọng của đất nước.

Phát biểu tại Lễ phát động, ông Nguyễn Phúc An - Bí thư Đảng uỷ - Giám đốc Công ty đã ghi nhận và biểu dương những thành tích toàn thể CBCNV trong công ty đã đạt được trong năm 2022, tuy nhiên sang năm 2023 trước những thách thức phía trước đòi hỏi toàn thể Lãnh đạo công ty đến từng CBCNV phải có kế hoạch chi tiết cụ thể và quyết tâm cao thì mới đạt được các chỉ tiêu đặt ra nhất là chỉ tiêu TBA không người trực, công tác sửa chữa lớn, đầu tư xây dựng, đảm bảo thu nhập cho CBCNV…Ông tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết nhất trí từ lãnh đạo đến CBCNV sẽ hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đề ra trong năm 2023.

Cũng tại Lễ phát động phong trào thi đua năm 2023 đã diễn ra lễ ký cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh lao động giữa Giám đốc các Truyền tải điện với Giám đốc Công ty, với các nội dung như: Tuân thủ các quy định của pháp luật và của EVN về vệ sinh, an toàn lao động; chủ động phòng ngừa, kiên quyết ngăn chặn tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và ô nhiễm môi trường phát sinh tại nơi làm việc; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả công tác an toàn, sức khỏe nghề nghiệp, môi trường đến toàn thể cán bộ công nhân viên; xây dựng và thực thi văn hóa an toàn, vệ sinh lao động, sức khỏe nghề nghiệp trong Công ty. 

Nhân dịp này Giám đốc Công ty Truyền tải điện 1 đã ký giao ước thi đua hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2023 giữa Giám đốc Công ty và Chủ tịch Công đoàn Công ty.

Ông Nguyễn Toàn Thắng – Chủ tịch Công đoàn công ty đã phát động phong trào thi đua hoàn thành 12 mục tiêu, chỉ tiêu năm 2023 giữa Giám đốc Công ty (Người sử dụng lao động) và Chủ tịch Công đoàn Công ty (đại diện tập thể Người lao động). Công đoàn PTC1 kêu gọi các công đoàn cơ sở cùng tập thể các cán bộ công nhân viên và người lao động tiếp tục hưởng ứng mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, lao động giỏi, lao động sáng tạo, thi đua trên các công trình trọng điểm, cấp bách; Chương trình “1 triệu sáng kiến” của Tổng Liên đoàn, “10 nghìn sáng kiến” của EVN và “709 sáng kiến” trong công nhân viên chức lao động EVNNPT …

Mạnh Hùng