Tin trong nước

Đảng ủy Công ty Thủy điện Huội Quảng – Bản Chát tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

Thứ tư, 8/2/2023 | 21:08 GMT+7
Ngày 8/2, tại Lai Châu, Đảng ủy Công ty Thủy điện Huội Quảng – Bản Chát tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) dự và chỉ đạo hội nghị.

Khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện

Đồng chí Mai Tống Giang – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Thủy điện Huội Quảng – Bản Chát cho biết: Năm 2022, Đảng ủy Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát đã lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng, triển khai có hiệu quả các quy định, nghị quyết, kết luận, chỉ thị của cấp ủy các cấp; công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng được tăng cường, thực hiện có hiệu quả góp phần để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm đề ra.

Công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ cấp ủy, kiện toàn cấp ủy, bổ nhiệm lãnh đạo quản lý thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tiêu chuẩn, quy trình, quy định của Đảng và Nhà nước. Tập trung đẩy mạnh công tác cơ sở đảng, đảng viên, công tác quản lý đảng viên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Công ty.

Đồng chí Mai Tống Giang – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Thủy điện Huội Quảng – Bản Chát trao Giấy khen của Đảng ủy Công ty cho chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Công tác kiểm tra giám sát được thực hiện nghiêm theo các quy định, trong năm, toàn Đảng bộ không có tổ chức đảng vi phạm phải thi hành kỷ luật đảng. Công tác dân vận tiếp tục được quan tâm, nhận thức về vai trò công tác dân vận, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, tổ chức đoàn thể chính trị và cán bộ, đảng viên được nâng lên. 

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tổng sản lượng điện sản xuất của công ty là 2022 là 2,67 tỷ kWh đạt 118% so với kế hoạch được giao. Trong đó, sản lượng điện Nhà máy thủy điện (NMTĐ) Huội Quảng sản xuất được 1,799 tỷ kWh đạt 112,5% kế hoạch được giao, sản lượng điện NMTĐ Bản Chát sản xuất được 870,8 triệu kWh đạt 133,8% so với kế hoạch giao. Các hệ số tỷ lệ điện tự dùng, hệ số khả dụng đều đạt chỉ tiêu, cả năm 02 nhà máy không có sự cố chủ quan.

Đời sống, thu nhập, việc làm cho người lao động luôn được cấp ủy đảng quan tâm chú trọng, chỉ đạo. Người lao động được bố trí việc làm ổn định, tiếp cận máy móc, trang thiết bị tiên tiến, cơ sở vật chất hiện đại, môi trường làm việc thân thiện; được tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, năng lực công tác.

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được

Đồng chí Mai Tống Giang – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Thủy điện Huội Quảng – Bản Chát trao Giấy khen của Đảng ủy Công ty cho đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN ghi nhận và đánh giá cao trong năm 2022, Đảng ủy Công ty Thủy điện Huội Quảng – Bản Chát đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các phương án để điều hành đảm bảo thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa đảm bảo ổn định sản xuất kinh doanh. Tình hình quản lý vận hành nhà máy điện đảm bảo an toàn, liên tục không để xảy ra tình trạng thiếu nhân lực do dịch bệnh cũng như xảy ra các sự cố nghiêm trọng.  Các hoạt động về công tác xây dựng Đảng được triển khai theo hướng dẫn, kế hoạch của Đảng ủy cấp trên. Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục duy trì, đẩy mạnh.

Để làm tốt nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2023, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn đề nghị Đảng ủy Công ty Thủy điện Huội Quảng – Bản Chát tiếp tục đổi mới, chú trọng công tác chính trị, tư tưởng gắn với tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quán triệt, học tập, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Đảng ủy các cấp. Làm tốt công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho các đối tượng quần chúng ưu tú, đảng viên mới, cán bộ trong diện quy hoạch; bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng Đảng.

Tăng cường nắm bắt dư luận xã hội để kịp thời xử lý thông tin phục vụ công tác giáo dục tư tưởng, chính trị của Đảng bộ. Đẩy mạnh tuyên truyền, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống “diễn biến hoà bình”, ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên củng cố tổ chức để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tạo sự chuyển biến về chất lượng hoạt động của Đảng ủy và các Chi bộ; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ, đảng bộ. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý những biểu hiện tiêu cực và suy thoái.

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được của các năm trước, quản lý vận hành an toàn thiết bị và hệ thống công trình NMTĐ Bản Chát và NMTĐ Huội Quảng, không để xảy ra sự cố chủ quan. Phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu quản lý kinh tế kỹ thuật như sản lượng, tỷ lệ điện tự dùng, hệ số khả dụng…

Kiểm soát chặt chẽ tiến độ, giám sát chất lượng công trình và chi phí đầu tư trong tất cả các giai đoạn dự án: Chuẩn bị đầu tư dự án, thực hiện đầu tư dự án, kết thúc đầu tư dự án, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng và quyết toán.

Chú trọng công tác giám sát, đánh giá hiệu quả đầu tư trước và sau thực hiện dự án. Thực hiện nghiêm quy trình trong công tác quản lý an toàn, không để xảy ra tai nạn lao động và đảm bảo công tác an toàn phòng chống dịch bệnh.

Đẩy mạnh thực hiện chương trình chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ mới trong quản lý vận hành, đầu tư xây dựng. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong các hoạt động thiết kế, lập dự án đầu tư, giám sát thi công các công trình, nhằm nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ và nâng cao năng suất lao động.

Thay mặt Đảng ủy Công ty Thủy điện Huội Quảng – Bản Chát, đồng chí Mai Tống Giang – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn, khẳng định sẽ tập trung nâng cao chất lượng hoạt động cấp ủy để lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty cũng yêu cầu, toàn thể cán bộ, đảng viên, CBCNV công ty phát huy tinh thần trách nhiệm, vượt qua những khó khăn, thách thức, xây dựng niềm tin, tâm huyết, hoàn thành công việc với chất lượng và hiệu quả cao.

Một số mục tiêu của Đảng bộ Công ty Thủy điện Huội Quảng – Bản Chát năm 2023

1. Về công tác xây dựng Đảng

- 100% cán bộ đảng viên thực hiện nghiêm quy định những điều Đảng viên không được làm. 

- Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. 

- Phấn đấu 100% các chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- 100% các tổ chức đoàn thể đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh.

2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

- Tổng sản lượng điện sản xuất: 2,126 tỷ kWh.

- Tỷ lệ điện tự dùng: NMTĐ Bản Chát 0,42%, NMTĐ Huội Quảng là 0,94%.

Kim Thái