Giờ Trái đất 2021

Điện lực Hội An (Quảng Nam): Tuyên truyền hưởng ứng chiến dịch “Giờ Trái đất” năm 2021

Thứ sáu, 26/3/2021 | 09:27 GMT+7
Hưởng ứng chiến dịch “Giờ Trái đất” năm 2021, Điện lực Hội An (PC Quảng Nam) thực hiện tuyên truyền tới toàn thành phố Hội An với thông điệp “Tiết kiệm điện cho Trái đất xanh hơn”.
Thành đoàn thành phố Hội An, đơn vị tích cực tham gia hưởng ứng.
 
Với thông điệp “Tiết kiệm điện cho trái đất xanh hơn”, Điện lực Hội An kêu gọi vào thời điểm Giờ Trái đất năm nay, từ 20h30 đến 21h30 ngày 27/3/2021 (thứ bảy), toàn thành phố Hội An hãy tắt hết các bóng đèn điện và thiết bị điện không cần thiết tại trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; Tắt hết các bóng đèn quảng cáo, bóng đèn trang trí ở nơi công cộng; Mọi người dân thành phố Hội An hãy tự giác tắt hết các bóng đèn điện và thiết bị điện không cần thiết trong gia đình và sau đó cùng hành động nhiều hơn 01 giờ tắt đèn để thay đổi các thói quen sinh hoạt hằng ngày, thực hiện tiết kiệm năng lượng, góp phần bảo vệ trái đất của chúng ta.
 
Tiết kiệm điện chính là tiết kiệm ngân quỹ gia đình, chi phí doanh nghiệp và tài nguyên quốc gia.

Link gốc
Theo: Đài PT&TH Hội An