Đầu tư xây dựng

Điện lực Tràng Định (Lạng Sơn) gấp rút thực hiện các dự án đầu tư xây dựng lưới điện trong các tháng cuối năm 2023

Thứ tư, 15/11/2023 | 10:01 GMT+7
Thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng và nâng cấp lưới điện nhằm phục vụ việc cấp điện liên tục, ổn định cho các phụ tải trên địa bàn, Điện lực Tràng Định đã tập trung triển khai nhiều hạng mục đầu tư xây dựng lưới điện trên địa bàn huyện.


Công nhân Điện lực Tràng Định đang thực hiện thay thế MBA nâng công suất.

Điều này góp phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng cung cấp điện, hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Công ty giao.

Tràng Định là địa bàn tương đối rộng, lại có sự phát triển mạnh mẽ của các doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực, ngành nghề, chế biến nông lâm sản của địa phương. Điều này cũng là áp lực đối với ngành Điện trong việc đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày một tăng cao và yêu cầu về chất lượng, tính ổn định cung cấp điện. 

Trong những năm qua, PC Lạng Sơn đã tập trung nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng, mở rộng và cải tạo hệ thống lưới điện trên địa bàn huyện. Tháng 9 năm 2023, Điện lực Tràng Định đã triển khai dự án thay máy biến áp nâng công suất trên địa bàn huyện Tràng Định với quy mô: Thay thế 06 máy biến áp (MBA), tổng công suất 1500kVA; Tháng 10 năm 2023, Đơn vị triển khai thực hiện dự án thay thế các MBA phân phối vận hành lâu năm trên lưới điện với quy mô: Thay thế 06 MBA với tổng công suất là 600 kVA.

Đặc biệt, PC Lạng Sơn cũng đang gấp rút triển khai các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Tràng Định với các công trình: Cấy MBA chống quá tải khu vực huyện Tràng Định, Chi Lăng với quy mô xây dựng mới 1,45 km đường dây 35 kV, 06 trạm biến áp (TBA) tổng công suất 910 kVA, 2,228 km đường dây 0,4 kV; Thay thế các MBA phân phối vận hành lâu năm trên lưới điện– Giai đoạn 3 với quy mô 06 MBA tổng công suất 680kVA; Cải tạo lưới điện hạ áp nông thôn các xã Chi Lăng, Kháng Chiến, Quốc Việt, Tri Phương, Quốc Khánh, Chí Minh, Đào Viên huyện Tràng Định với quy mô xây dựng mới 1,0 km đường dây 35 kV, 04 TBA tổng công suất 400 kVA, cải tạo 10,241 km đường dây 0,4 kV; Cải tạo nâng cấp lộ 971, 973 trung gian Tràng Định nhánh rẽ (NR) Chi Lăng – Chí Minh, NR Đề Thám – Pi Cát, NR Đại Đồng – Đội Cấn, NR Thất Khê – Hùng Sơn, huyện Tràng Định vận hành cấp điện áp 35 kV với quy mô 44,5 km đường dây 35 kV; Nâng công suất đảm bảo cấp điện Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024 khu vực Tràng Định với 09 MBA tổng công suất 3180 kVA.

Hiện nay, Điện lực Tràng Định vẫn đang tiếp tục triển khai thực hiện theo đúng quy định và tiến độ, các dự án hoàn thành và đưa vào vận hành sẽ đem lại hiệu quả đầu tư to lớn, góp phần đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, giảm tổn thất điện năng, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn quản lý.

Link gốc

Theo: CN&TD