Tiến độ công trình

Đóng điện đưa vào vận hành công trình trọng điểm cấp điện cho tỉnh Bình Thuận

Thứ ba, 7/11/2023 | 08:39 GMT+7
Chiều tối ngày 6/11/2013, Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã tổ chức đóng điện thành công đưa vào vận hành công trình kéo dây mạch 2 Lương Sơn – Hòa Thắng – Mũi Né tỉnh Bình Thuận. 

Công đoạn cuối cùng trước khi đóng điện.

Công trình được khởi công xây dựng ngày 31/12/2019, có tổng mức đầu tư 22 tỷ đồng. Quy mô xây dựng gồm đường dây 110kV 2 mạch có tổng chiều dài tuyến 27,853km, 01 ngăn lộ mở rộng trạm 110kV Lương Sơn huyện Bắc Bình tỉnh Bình Thuận.

Theo thông tin, năm 2019 EVNSPC đã đầu tư xây dựng công trình kéo dây mạch 2 Lương Sơn – Hòa Thắng – Mũi Né tỉnh Bình Thuận, để đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải đang gia tăng liên tục và tăng độ tin cậy cung cấp điện cho tỉnh Bình Thuận. 

Trải qua quá trình thi công xây dựng với nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là chịu ảnh hưởng nặng nề, gián đoạn thi công bởi tình hình dịch bệnh COVID -19, tình hình biến động giá tăng cao, việc xử lý vướng mắc do hộ dân ngăn cản thi công, công tác bồi thường cây rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng… đã làm ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành dự án.

Kiểm tra lần cuối cùng để đòng điện hoàn thành trong đêm 6/11/2023.

Sau khi bình thường trở lại, được sự chỉ đạo quyết liệt của Tổng Công ty Điện lực miền Nam, sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban QLDA Điện lực miền Nam, Công ty Điện lực Bình Thuận với các sở ngành của tỉnh Bình Thuận cũng như các Đơn vị liên quan, đến ngày 06/11/2023 Ban QLDA Điện lực miền Nam đã tổ chức đóng điện thành công đưa Đường dây 110kV mạch 2 Lương Sơn – Hòa Thắng – Mũi Né tỉnh Bình Thuận vào vận hành.

Để có được kết quả này, ngoài sự nỗ lực, cố gắng của tập thể CBCNV Ban QLDA Điện lực miền Nam, còn có sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền Nam, sự phối hợp chặt chẽ của các Ban chức năng EVNSPC, Công ty Điện lực Bình Thuận, Công ty tư vấn Điện miền Trung, Công ty Thí nghiệm điện miền Nam cũng như sự cố gắng của Công ty cổ phần Xây dựng công trình Đức Linh.

Sau khi đóng điện đưa vào vận hành, công trình mạch 2 Lương Sơn – Hòa Thắng – Mũi Né tỉnh Bình Thuận đã sẵn sàng phục vụ đấu nối, chuyển mạch các nhà máy từ mạch 01 sang mạch 02 như: Công ty CP Điện gió Hồng Phong 1 (NMĐG Hồng Phong 1); Công ty TNHH Hà Đô Bình Thuận (NMĐMT Hồng Phong 4), Công ty DRAGON CAPITAL (Đức Thành Mũi Né - NMĐMT Mũi Né),… đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
 

Trương Văn Thoại