Đầu tư xây dựng

Lâm Đồng: Tập trung nguồn lực phát triển lưới điện nông thôn

Thứ tư, 8/11/2023 | 09:59 GMT+7
Với sự nỗ lực cải tạo lưới điện nông thôn, chất lượng điện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ngày càng ổn định, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của người dân.


Lâm Đồng tập trung nguồn lực phát triển lưới điện nông thôn.

Để phát triển hệ thống lưới điện nông thôn, hàng năm, Điện lực Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) đã huy động nguồn lực để triển khai các dự án, công trình cấp điện đến các xã vùng sâu, vùng xa trên địa bàn. Bên cạnh đó, từ các nguồn vốn sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn, đơn vị đã đầu tư xây dựng, phát triển, nâng cao chất lượng lưới điện tại địa phương.

Trong năm 2022, Điện lực Đức Trọng đã xây dựng các phương án và triển khai thực hiện đảm bảo cung cấp đủ điện cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đặc biệt, đơn vị đã thực hiện tốt việc cung cấp điện cho các thành phần phụ tải quan trọng, phụ tải sản xuất và đời sống sinh hoạt của nhân dân trong huyện; đảm bảo cung cấp điện an toàn cho các ngày lễ lớn và các sự kiện quan trọng của địa phương.

Để nâng cao tỷ lệ hộ dùng điện trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu cung cấp điện tại nông thôn, Điện lực Đức Trọng đã nỗ lực vượt khó, tranh thủ mọi nguồn vốn đầu tư đưa điện về vùng sâu, vùng xa nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở những vùng lõm về điện. Đến nay, 100% khách hàng tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đức Trọng đã được mua điện trực tiếp từ Điện lực theo đúng giá quy định của Nhà nước, không phải mua giá cao qua các tổ chức trung gian như trước đây.

Bảo Lâm là huyện có địa bàn rộng, nhiều thôn vùng sâu, vùng xa với mật độ dân cư thưa thớt, có những nơi chỉ có vài chục hộ dân nhưng lại cách trung tâm xã tới hàng chục km, khiến cho việc tiếp cận điện của người dân gặp nhiều khó khăn.

Để góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống của người dân, thời gian qua, Điện lực Bảo Lâm đã chú trọng, ưu tiên dành nhiều nguồn lực để đưa điện lưới quốc gia đến với người dân các thôn, làng vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn huyện Bảo Lâm đã được cấp điện lưới quốc gia ổn định, đáp ứng nhu cầu cho 99,63% số hộ dân. Với sự nỗ lực, tập trung cải tạo lưới điện nông thôn, chất lượng điện trên địa bàn huyện Bảo Lâm ngày càng ổn định, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Có thể thấy, với việc tập trung mạnh mẽ các nguồn lực vào đầu tư, phát triển hệ thống điện theo các Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia và Quy hoạch điện lực của các địa phương, đến nay hệ thống nguồn và lưới điện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thời gian qua liên tục được đầu tư mở rộng phạm vi, qui mô và năng lực sản xuất.

Đến nay, toàn tỉnh Lâm Đồng có 142/142 xã, phường, thị trấn có điện, với tỷ lệ hộ dân có điện trên toàn tỉnh đạt 99,89%, trong đó tỷ lệ số hộ có điện ở nông thôn hiện nay đạt 99,81%. Cùng với đó, trong tổng số 111/111 xã tham gia chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới, đến nay 100% xã đạt Tiêu chí số 4 về điện.

Việc phát triển lưới điện nông thôn trong thời gian qua đã góp phần rất quan trọng cho việc phát triển kinh tế ở khu vực nông thôn, đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao đời sống của người dân nông thôn.

Đặc biệt, PC Lâm Đồng tiếp tục đầu tư công trình cấp điện cho các thôn chưa có điện trên địa bàn tỉnh, buôn vùng sâu vùng xa địa bàn khó khăn, dân cư thưa thớt của tỉnh, góp phần tạo động lực cho chương trình mục tiêu về xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần, tạo điều kiện chuyển đổi cơ cấu sản xuất của người dân khu vực nông thôn, góp phần cải thiện và thu hẹp dần khoảng cách phát triển kinh tế vùng.

Tuy nhiên, việc đầu tư, phát triển hệ thống điện lưới khu vực nông thôn, nhất là các khu vực vùng sâu, vùng xa vẫn còn gặp nhiều khó khăn do dân cư sinh sống phân bố rải rác, không tập trung nên khó khăn khi tính toán lắp đặt đường dây và vị trí xây dựng trạm biến áp, chi phí đầu tư cao, nhiều khu vực vùng sâu, vùng xa chưa có đường giao thông.

Trong thời gian tới, căn cứ vào tình hình lưới điện và nhu cầu sử dụng điện của khách hàng, PC Lâm Đồng sẽ tiếp tục triển khai các công trình đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo các công trình chống quá tải lưới điện hạ áp nông thôn; tăng cường công tác kiểm tra, sửa chữa và khắc phục sự cố, nhất là trong những tháng cao điểm để người dân sử dụng điện ổn định, an toàn, hiệu quả, tiết kiệm.

Link gốc

Theo: Báo Công Thương