Tiến độ công trình

Đóng điện trạm biến áp 110kV Yên Thủy (Hòa Bình)

Thứ sáu, 5/1/2024 | 16:00 GMT+7
Vừa qua, Ban Quản lý Dự án Phát triển Điện lực (BA2) thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã hoàn thành nghiệm thu đóng điện và bàn giao công trình đưa vào sử dụng TBA 110kV Yên Thủy - nằm trong dự án đường dây và TBA 110kV Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Đóng điện trạm biến áp 110kV Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Đây là dự án của Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao cho Ban Quản lý Dự án Phát triển Điện lực trực tiếp quản lý và điều hành. 

Dự án khởi công ngày 24/5/2023, được xây dựng trên địa bàn các xã: Lạc Thịch, Yên Lạc, Đa Phúc, Bảo Hiệu, Lạc Hưng thuộc huyện Yên Thủy và các xã Hưng Thi, Phú Thành thuộc huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Quy mô đầu tư xây dựng bao gồm: Phần ĐZ 110kV: Xây dựng mới ĐZ 110kV mạch kép từ Pooctich 110kV Thanh Nông đến Pooctich 110kV TBA 220kV Yên Thủy, sử dụng dây dẫn ACSR240/32, chiều dài tuyến 25,003km. Phần TBA 110kV: TBA 110kV Yên Thủy ( nối cấp trong TBA 220kV Yên Thủy): Xây dựng mới TBA 110kV kiểu trong nhà và ngoài trời, mô hình trạm không người trực, quy mô 2 MBA. Giai đoạn này lắp 01 MBA 110/35/22kV-25MVA trong đó: Phía 110kV: Lắp đặt ngoài trời, thiết kế theo sơ đồ 2 thanh cái nối dài từ 2 thanh cái 110kV TBA 220kV Yên Thủy; giai đoạn này lắp đặt: 2 thanh cái 110kV (2 ngăn ĐZ 110kV thuộc phạm vi đầu tư của dự án xây dựng TBA 220kV Yên Thủy) và 1 ngăn MBA 110kV T1, có dự phòng VT lắp đặt thanh cái vòng 110kV và MBA 110kV T2. Phía 35kV: Thiết kế theo sơ đồ 01 thanh cái có phân đoạn, sử dụng tủ đóng cắt trọn bộ loại trong nhà. Giai đoạn này lắp đặt: 01 tủ lộ tổng MBA T1, 01 tủ dao cắm, 01 tủ biến điện áp, 05 tủ xuất tuyến; Phía 22kV: Thiết kế theo sơ đồ 01 thanh cái có phân đoạn, sử dụng tủ đóng cắt trọn bộ loại trong nhà. Giai đoạn này lắp đặt: 01 tủ lộ tổng MBA T1, 01 tủ dao cắm, 01 tủ biến điện áp, 01 tủ máy biến điện áp tự dùng, 03 tủ xuất tuyến.

Theo lãnh đạo Ban Quản lý Dự án Phát triển Điện lực cho biết: Việc đóng điện và bàn giao công trình đưa vào sử dụng TBA 110kV Yên Thủy có tính chất cấp thiết và vai trò quan trọng trong việc chống quá tải lưới điện, đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện cho tỉnh Hòa Bình và các khu vực lân cận; Đảm bảo cung cấp điện cho các phụ tải huyện Yên Thủy và khu vực lân cận của tỉnh Hòa Bình; Chống đầy tải, quá tải cho các TBA 110kV Lạc Sơn và Thanh Nông. Đồng thời, giảm tổn thất điện năng, tổn hao điện áp, tăng hiệu quả khai thác lưới điện khu vực, giảm bán kính cấp điện cho lưới điện trung áp trong khu vực.

Theo: NPC