EVN thông báo tuyển dụng

Thứ bảy, 14/8/2021 | 20:13 GMT+7
EVN có nhu cầu tuyển dụng lao động cho các Ban thuộc Cơ quan EVN, cụ thể như sau:
 
 
I. THÔNG TIN TUYỂN DỤNG
 
1) Ban Chiến lược phát triển
 
-  Đối tượng tuyển dụng: Cán bộ, người lao động đang công tác tại các đơn vị thành viên trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam và bên ngoài Tập đoàn
 
-  Số lượng cần tuyển dụng: 01 (Một)
 
-  Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Chiến lược Khoa học công nghệ
 
-  Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Hệ thống điện/Kỹ thuật điện/Kỹ thuật điện tử/Công nghệ thông tin
 
-  Trình độ Ngoại ngữ tiếng Anh: B2 theo khung năng lực 06 Bậc hiện tại do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc đạt điểm TOEIC/IELTS/TOEFL tương đương
 
-  Kinh nghiệm công tác: Có thời gian công tác tại các đơn vị thành viên trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam từ 04 năm trở lên, trong đó, có ít nhất 01 năm kinh nghiệm thực tế về lĩnh vực chuyên môn tương tự
 
-  Độ tuổi: Không quá 45
 
2) Ban Kỹ thuật - Sản xuất
 
-  Đối tượng tuyển dụng: Cán bộ, người lao động đang công tác tại các đơn vị thành viên trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam
 
-  Số lượng cần tuyển dụng: 01 (Một)
 
-  Vị trí tuyển dụng: Kỹ sư Kỹ thuật sản xuất Lưới điện
 
-  Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Thiết bị điện/ Hệ thống điện
 
-  Trình độ Ngoại ngữ tiếng Anh: B1 theo khung năng lực 06 Bậc hiện tại do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc đạt điểm TOEIC/IELTS/TOEFL tương đương
 
-  Kinh nghiệm công tác: Có từ 05 năm kinh nghiệm công tác trở lên trong các đơn vị quản lý vận hành Lưới điện như: TCT Truyền tải điện Quốc gia/TCT Điện lực/Công ty Truyền tải điện/Công ty Lưới điện cao thế, trong đó, có ít nhất 02 năm trực tiếp làm các công việc liên quan đến vận hành/sửa chữa/tự động hóa lưới điện
 
-  Độ tuổi: Không quá 45
 
3) Ban Quản lý đầu tư
 
Đối tượng tuyển dụng: Cán bộ, người lao động đang công tác tại các đơn vị thành viên trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam và bên ngoài Tập đoàn
 
a. Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Đầu tư Nhiệt điện
 
-  Số lượng cần tuyển dụng: 02 (Hai)
 
-  Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy từ loại khá trở lên chuyên ngành Công nghệ Nhiệt - Lạnh, Nhiệt Lạnh
 
-  Trình độ Ngoại ngữ tiếng Anh: A2 theo khung năng lực 06 Bậc hiện tại do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc đạt điểm TOEIC/IELTS/TOEFL tương đương
 
-  Kinh nghiệm công tác: Có thời gian công tác tại các đơn vị thành viên trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam hoặc các đơn vị khác thuộc lĩnh vực hoạt động tương đương từ 03 năm trở lên, trong đó, có ít nhất 01 năm làm công việc Thiết kế nhà máy/Thẩm định dự án/Quản lý dự án hoặc Vận hành Nhà máy nhiệt điện
 
-  Độ tuổi: Không quá 45
 
b. Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Đầu tư Xây dựng
 
-  Số lượng cần tuyển dụng: 01 (Một)
 
-  Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy từ loại khá trở lên chuyên ngành Xây dựng
 
-  Trình độ Ngoại ngữ tiếng Anh: A2 theo khung năng lực 06 Bậc hiện tại do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc đạt điểm TOEIC/IELTS/TOEFL tương đương
 
-  Kinh nghiệm công tác: Có thời gian công tác tại các đơn vị thành viên trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam hoặc các đơn vị khác thuộc lĩnh vực hoạt động tương đương từ 03 năm trở lên, trong đó, có ít nhất 01 năm làm công việc Thiết kế/Thẩm tra công trình điện phần xây dựng
 
-  Độ tuổi: Không quá 45
 
c. Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Đầu tư Lưới điện
 
-  Số lượng cần tuyển dụng: 01 (Một)
 
-  Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy từ loại khá trở lên các chuyên ngành Hệ thống điện
 
-  Trình độ Ngoại ngữ tiếng Anh: A2 theo khung năng lực 06 Bậc hiện tại do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc đạt điểm TOEIC/IELTS/TOEFL tương đương
 
-  Kinh nghiệm công tác: Có thời gian công tác tại các đơn vị thành viên trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam hoặc các đơn vị khác thuộc lĩnh vực hoạt động tương đương từ 03 năm trở lên, trong đó, có ít nhất 01 năm làm công việc Thiết kế công trình lưới điện/Thẩm tra công trình Lưới điện truyền tải
 
-  Độ tuổi: Không quá 45
 
d. Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Kinh tế dự toán
 
-  Số lượng cần tuyển dụng: 01 (Một)
 
-  Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy từ loại khá trở lên chuyên ngành Kinh tế
 
-  Trình độ Ngoại ngữ tiếng Anh: A1 theo khung năng lực 06 Bậc hiện tại do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc đạt điểm TOEIC/IELTS/TOEFL tương đương
 
-  Kinh nghiệm công tác: Có thời gian công tác tại các đơn vị thành viên trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam hoặc các đơn vị khác thuộc lĩnh vực hoạt động tương đương từ 03 năm trở lên, trong đó, có ít nhất 01 năm làm công việc liên quan đến công tác Kinh tế - Dự toán
 
-  Độ tuổi: Không quá 45
 
4) Ban Kinh doanh
 
-  Đối tượng tuyển dụng: Cán bộ, người lao động đang công tác tại các đơn vị thành viên trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam và bên ngoài Tập đoàn
 
-  Số lượng cần tuyển dụng: 02 (Hai)
 
-  Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Kinh doanh điện năng
 
-  Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Hệ thống điện/Kinh tế năng lượng/Kinh tế/Quản trị kinh doanh
 
-  Trình độ Ngoại ngữ tiếng Anh: B1 theo khung năng lực 06 Bậc hiện tại do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc đạt điểm TOEIC/IELTS/TOEFL tương đương
 
-  Kinh nghiệm công tác: Có thời gian công tác tại các đơn vị thành viên trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam từ 05 năm trở lên, có trình độ ứng dụng công nghệ thông tin trong chuyển đổi số về lĩnh vực Kinh doanh và Dịch vụ khách hàng
 
-  Độ tuổi: Không quá 40
 
5) Ban Pháp chế
 
-  Đối tượng tuyển dụng: Cán bộ, người lao động đang công tác tại các đơn vị thành viên trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam và bên ngoài Tập đoàn
 
-  Số lượng cần tuyển dụng: 01 (Một)
 
-  Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Pháp chế về Quản trị nội bộ
 
-  Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học công lập hệ chính quy từ loại khá trở lên các chuyên ngành Luật (kinh tế, thương mại, dân sự, quốc tế)
 
-  Trình độ Ngoại ngữ tiếng Anh: B2 theo khung năng lực 06 Bậc hiện tại do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc đạt điểm TOEIC/IELTS/TOEFL tương đương
 
-  Kinh nghiệm công tác: Có kinh nghiệm công tác từ 02 năm trở lên
 
-  Độ tuổi: Không quá 35 
 
6) Ban Quản lý Đầu tư vốn
 
-  Đối tượng tuyển dụng: Cán bộ, người lao động đang công tác tại các đơn vị thành viên trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam
 
-  Số lượng cần tuyển dụng: 01 (Một)
 
-  Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Quản lý vốn, cổ phần hóa và thoái vốn
 
-  Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kỹ thuật/Kinh tế/Tài chính/ Kế toán
 
-  Trình độ Ngoại ngữ tiếng Anh: B1 theo khung năng lực 06 Bậc hiện tại do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc đạt điểm TOEIC/IELTS/TOEFL tương đương
 
-  Kinh nghiệm công tác: Có kinh nghiệm công tác từ 03 năm trở lên, trong đó, có ít nhất 01 năm làm về lĩnh vực chuyên môn tương tự
 
-  Độ tuổi: Không quá 45 
 
7) Ban Quản lý Xây dựng
 
-  Đối tượng tuyển dụng: Cán bộ, người lao động đang công tác tại các đơn vị thành viên trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam
 
-  Số lượng cần tuyển dụng: 01 (Một)
 
-  Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Quản lý xây dựng lĩnh vực Nhiệt điện
 
-  Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy từ loại khá trở lên chuyên ngành Điều khiển và tự động hóa hoặc Nhiệt công nghiệp (nhiệt nóng)
 
-  Trình độ Ngoại ngữ tiếng Anh: B1 theo khung năng lực 06 Bậc hiện tại do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc đạt điểm TOEIC/IELTS/TOEFL tương đương
 
-  Kinh nghiệm công tác: Có kinh nghiệm công tác tại các Ban QLDA/đơn vị tư vấn từ 06 năm trở lên, trong đó, có ít nhất 01 năm tham gia giám sát Nhà máy nhiệt điện
 
-  Độ tuổi: Không quá 40 
 
8) Ban An toàn
 
-  Đối tượng tuyển dụng: Cán bộ, người lao động đang công tác tại các đơn vị thành viên trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam
 
-  Số lượng cần tuyển dụng: 01 (Một)
 
-  Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên An toàn đầu tư xây dựng thuỷ điện và lưới điện
 
-  Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Điện
 
-  Trình độ Ngoại ngữ tiếng Anh: B1 theo khung năng lực 06 Bậc hiện tại do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc đạt điểm TOEIC/IELTS/TOEFL tương đương
 
-  Kinh nghiệm công tác: Có kinh nghiệm công tác từ 07 năm trở lên, trong đó, có ít nhất 05 năm làm về lĩnh vực chuyên môn
 
-  Độ tuổi: Không quá 45
 
9) Ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính
 
-  Đối tượng tuyển dụng: Cán bộ, người lao động đang công tác tại các đơn vị thành viên trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam và bên ngoài Tập đoàn
 
-  Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên KTGS chuyên ngành Tài chính kế toán Bậc 2
 
-  Số lượng cần tuyển dụng: 02 (Hai)
 
-  Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán/Kiểm toán/ Tài chính
 
-  Trình độ Ngoại ngữ tiếng Anh: B1 theo khung năng lực 06 Bậc hiện tại do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc đạt điểm TOEIC/IELTS/TOEFL tương đương
 
-  Kinh nghiệm công tác: Có kinh nghiệm công tác từ 04 năm trở lên, trong đó, có ít nhất 02 năm làm việc trong lĩnh vực Tài chính Kế toán/Kiểm toán giám sát 
 
-  Độ tuổi: Không quá 45 
 
10) Ban Quan hệ quốc tế
 
-  Đối tượng tuyển dụng: Cán bộ, người lao động đang công tác tại các đơn vị thành viên trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam và bên ngoài Tập đoàn
 
-  Số lượng cần tuyển dụng: 01 (Một)
 
-  Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Quan hệ quốc tế về hội nhập khu vực
 
-  Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy (full time) tại một quốc gia sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính thức, chuyên ngành Kinh tế/Ngoại thương
 
-  Trình độ Ngoại ngữ tiếng Anh: B2 theo khung năng lực 06 Bậc hiện tại do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc đạt điểm TOEIC/IELTS/TOEFL tương đương
 
-  Kinh nghiệm công tác: Có kinh nghiệm công tác từ 03 năm trở lên; có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hợp tác quốc tế, làm việc với các đối tác nước ngoài hoặc chuyên môn tương tự
 
-  Độ tuổi: Không quá 45
 
11) Ban Tổ chức và Nhân sự
 
Đối tượng tuyển dụng: Cán bộ, người lao động đang công tác tại các đơn vị thành viên trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam và bên ngoài Tập đoàn
 
a. Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Cán bộ và Nhân sự
 
-  Số lượng cần tuyển dụng: 01 (Một)
 
-  Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị nhân lực/Kinh tế lao động/Quản trị kinh doanh và/hoặc các ngành đào tạo liên quan đến hoạt động chính của EVN
 
-  Trình độ Ngoại ngữ tiếng Anh: A2 theo khung năng lực 06 Bậc hiện tại do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc đạt điểm TOEIC/IELTS/TOEFL tương đương
 
-  Kinh nghiệm công tác: Có kinh nghiệm công tác từ 04 năm trở lên, trong đó, có ít nhất 01 năm làm về lĩnh vực chuyên môn tương tự
 
-  Độ tuổi: Không quá 45
 
b. Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Tiền lương và chế độ chính sách
 
-  Số lượng cần tuyển dụng: 01 (Một)
 
-  Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị nhân lực/Kinh tế lao động/Quản trị kinh doanh/Kinh tế năng lượng/Hệ thống điện
 
-  Trình độ Ngoại ngữ tiếng Anh: A2 theo khung năng lực 06 Bậc hiện tại do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc đạt điểm TOEIC/IELTS/TOEFL tương đương
 
-  Kinh nghiệm công tác: Có kinh nghiệm công tác từ 04 năm trở lên, trong đó, có ít nhất 01 năm làm về lĩnh vực chuyên môn tương tự
 
-  Độ tuổi:  Không quá 45
 
II. NỘI DUNG THI TUYỂN
 
Các ứng viên đạt yêu cầu về hồ sơ, tham gia thi tuyển phải thực hiện 05 môn thi/phần thi bắt buộc gồm: Chỉ số thông minh (IQ), Ngoại ngữ tiếng Anh (NNTA), Chuyên môn nghiệp vụ (CMNV), Tin học văn phòng (THVP) và Phỏng vấn:
 
 - Vòng 1: Thi IQ và NNTA.
 
- Vòng 2: Thi CMNV (Thi viết) và THVP. Các ứng viên phải có kết quả thi IQ, NNTA đạt yêu cầu theo Thông báo tuyển dụng mới được tham gia thi tuyển Vòng 2.
 
- Vòng 3: Phỏng vấn trực tiếp các ứng viên có kết quả thi tuyển Vòng 2 đạt yêu cầu theo quy định.
 
III. HỒ SƠ DỰ TUYỂN 
 
• Hình thức nộp hồ sơ:
 
- EVN nhận hồ sơ trực tiếp và ký biên bản giao nhận hồ sơ với các ứng viên.
 
- Địa chỉ nhận hồ sơ: Ban Tổ chức và Nhân sự EVN, Phòng 29.04 Tháp A Tòa nhà EVN - số 11 Phố Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.
 
Thông tin liên hệ: Nguyễn Thành Công, Ban TC&NS EVN, SĐT 0369290966.
 
• Yêu cầu đối với hồ sơ dự tuyển:
 
Hồ sơ dự tuyển ghi rõ họ tên, số điện thoại và địa chỉ email để liên lạc, gồm:
 
- Sơ yếu lý lịch rõ ràng, đầy đủ thông tin nhân thân, quá trình học tập, công tác (bản chính), có dán Ảnh (4x6), xác nhận của địa phương hoặc cơ quan nơi công tác (có giá trị trong vòng 06 tháng).
 
- Bản sao có chứng thực: Bằng tốt nghiệp, bảng điểm và các chứng chỉ liên quan (nếu có); giấy khai sinh, chứng minh nhân dân/căn cước công dân. Riêng bằng tốt nghiệp sẽ được Ban TC&NS đối chiếu với bản gốc nếu ứng viên trúng tuyển.
 
- Giấy chứng nhận sức khỏe loại 3 trở lên (theo quy định của Bộ Y tế) do bệnh viện cấp huyện hoặc tương đương trở lên cấp (có giá trị trong vòng 06 tháng).
 
- Đơn ứng tuyển ghi rõ vị trí dự tuyển, quá trình học tập, công tác.
 
- 02 Ảnh 4x6 (chụp không quá 06 tháng).
 
Cá nhân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực trong hồ sơ đã khai.
 
• Thời gian nhận hồ sơ: 24/8 -26/8/2021 
 
• Thời gian thi tuyển: Dự kiến cuối tháng 8/2021.
 
IV. QUYỀN LỢI ĐỐI VỚI ỨNG VIÊN TRÚNG TUYỂN
 
Hợp đồng lao động, lương và các chế độ được hưởng đối với ứng viên trúng tuyển: theo các quy định hiện hành của Nhà nước và EVN; đối với ứng viên công tác tại đơn vị ngoài Tập đoàn nếu trúng tuyển, EVN sẽ ký hợp đồng lao động có thời hạn 01 năm, sau 01 năm sẽ xem xét ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn.
 
Ban TC&NS EVN