EVNHCMC thông báo Tuyển dụng lao động năm 2021

Thứ sáu, 2/7/2021 | 14:50 GMT+7
Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổng công ty Điện lực TP.HCM thông báo tuyển dụng lao động năm 2021 như sau:
 
1. Kỹ sư Hệ thống điện, Kỹ thuật điện hoặc ngành tương đương (66 người)
 
a)   Mô tả công việc:
 
Xây dựng, chỉ đạo thực hiện phương án kỹ thuật được giao thuộc lĩnh vực hệ thống điện.
 
Quản lý kỹ thuật được giao theo đúng quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật.
 
Trực tiếp hoặc tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học kỹ thuật, đề xuất các biện pháp cải tiến công tác vận hành, thiết kế, thi công công trình thuộc hệ thống điện được giao quản lý.
 
Có quyền phát hiện, đề nghị điều chỉnh hoặc đình chỉ trong phạm vi quyền hạn được giao các hoạt động kỹ thuật trái với quy định hiện hành của quản lý kỹ thuật và chịu trách nhiệm cá nhân về quyết định của mình.
 
b)   Yêu cầu:
 
Nắm chắc kiến thức cơ bản về chuyên ngành hệ thống điện;
 
Hiểu biết về công nghệ sản xuất – truyền tải và cung ứng điện công nghiệp;
 
Nắm được các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật trong vận hành, xây dựng, sửa chữa, cải tạo và nâng cấp hệ thống điện;
 
Nắm được các thông tin về phát triển kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành trong và ngoài nước.
 
c)   Trình độ: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành hệ thống điện, kỹ thuật điện.
 
2. Kỹ sư Công nghệ thông tin (07 người)
 
a)   Mô tả công việc:
 
Phân tích, thiết kế, xây dựng phần mềm phục vụ sản xuất và quản lý của đơn vị.
 
Xây dựng, thực hiện phương án kỹ thuật thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin.
 
Trực tiếp hoặc tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học kỹ thuật, đề xuất các biện pháp cải tiến công tác thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin.
 
Xây dựng tài liệu, quy trình thao tác, vận hành, hướng dẫn sử dụng hệ thống.
 
Bảo trì, hỗ trợ vận hành các phần mềm.
 
b)   Yêu cầu:
 
Nắm chắc kiến thức về lập trình trên nền tảng .NET hoặc java.
 
Thành thạo SQL hoặc PL/SQL.
 
Hiểu biết tốt về các cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server hoặc Oracle.
 
Sáng tạo, chăm chỉ, chịu được áp lực cao trong công việc.
 
Ưu tiên có kinh nghiệm phát triển phần mềm trên các hệ điều hành Android, iOS; kinh nghiệm phát triển, quản lý đội nhóm.
 
c)   Trình độ: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thông tin.
 
3. Kỹ sư Xây dựng (Điện) (01 người)
 
a)   Mô tả công việc:
 
Xây dựng kế hoạch thực hiện công việc được giao nhằm đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng công trình;
 
Tổ chức thực hiện kế hoạch thi công, giám sát thi công đã được phê duyệt;
 
Phát hiện những bất hợp lý trong thiết kế, thi công và đề xuất biện pháp giải quyết thuộc phạm vi quyền hạn của mình;
 
Tính toán, kiểm soát được dự toán công trình theo bản vẽ thiết kế;
 
Bảo trì, bảo dưỡng phần kết cấu kiến trúc tòa nhà.
 
Thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp (nhà trạm, bê tông móng trụ, mương cáp).
 
Kiểm tra, giám sát, nghiệm thu phần xây dựng trong công trình.
 
Thực hiện nhiệm vụ quản lý kỹ thuật được giao theo đúng thiết kế, quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật;
 
Trực tiếp hoặc tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học kỹ thuật, đề xuất các biện pháp cải tiến công tác thuộc lĩnh vực xây dựng;
 
Có quyền phát hiện, đề nghị điều chỉnh hoặc đình chỉ trong phạm vi quyền hạn được giao các hoạt động kỹ thuật trái với qui định hiện hành của quản lý kỹ thuật và chịu trách nhiệm cá nhân về quyết định của mình.
 
b)   Yêu cầu:
 
Nắm chắc kiến thức cơ bản về chuyên ngành xây dựng công trình; có kiến thức hiểu biết về một số lĩnh vực kỹ thuật liên quan;
 
Có hiểu biết các đặc thù công trình điện liên quan đến công tác;
 
Nắm chắc nghiệp vụ quản lý kỹ thuật trong xây dựng công nghiệp và tổ chức triển khai thực hiện kỹ thuật tại đơn vị;
 
Nắm được các quy trình, quy phạm, định mức kỹ thuật thuộc lĩnh vực xây dựng công nghiệp;
 
Nắm được các thông tin về phát triển kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành trong và ngoài nước.
 
c)   Trình độ: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây dựng.
 
4. Chuyên viên Kinh doanh (01 người)
 
Mô tả công việc:
 
Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác thuộc lĩnh vực kinh doanh điện;
 
Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và đề xuất các biện pháp điều chỉnh để thực hiện tốt kế hoạch;
 
Soạn thảo các văn bản về quy chế quản lý, quy trình nghiệp vụ để thực hiện công tác được giao;
 
Phân tích, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện công việc được giao;
 
Tổ chức thu thập thông tin, thống kê, lưu trữ tư liệu, số liệu thuộc lĩnh vực kinh doanh theo quy định của Tổng công ty và đơn vị;
 
Yêu cầu:
 
Hiểu được đường lối, chủ trương chính sách của Nhà nước và của ngành trong từng thời kỳ; phương hướng, chiến lược, quy hoạch và những định hướng phát triển ngành điện trong từng giai đoạn thuộc lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ được giao;
 
Hiểu được các văn bản pháp luật của Nhà nước, ngành và đơn vị trong lĩnh vực quản lý công tác kinh doanh;
 
Nắm được các quy chế quản lý nội bộ thuộc lĩnh vực công tác;
 
Nắm vững nghiệp vụ quản lý kinh doanh ngành điện;
 
Hiểu được thủ tục, nguyên tắc hành chính, theo quy định của pháp luật;
 
Biết phương pháp tổ chức chỉ đạo hướng dẫn triển khai nghiệp vụ kinh doanh;
 
Có kỹ năng phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ được phân công với các đơn vị khác.
 
c)   Trình độ: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kinh tế hoặc tương đương.
 
5. Chuyên viên Kế hoạch (01 người)
 
a)   Mô tả công việc:
 
Xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh của đơn vị;
 
Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và đề xuất các biện pháp điều chính để thực hiện tốt kế hoạch đã được phê duyệt;
 
Soạn thảo các quy chế quản lý, quy trình nghiệp vụ thuộc lĩnh vực kế hoạch và quản lý thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh được giao;
 
Phân tích, đánh giá và báo cáo kết quản thực hiện công việc được giao;
 
Tổ chức thu thập thông tin thống kê, lưu trữ tư liệu, con số thuộc lĩnh vực chuyên môn theo quy định của Tổng công ty.
 
b)   Yêu cầu:
 
Hiểu được đường lối, chủ trương, chính sách kinh tế-xã hội của Nhà nước và của ngành; phương hướng, chiến lược, quy hoạch và những định hướng phát triển ngành điện;
 
Hiểu được các văn bản pháp luật trong lĩnh vực quản lý kinh tế, kế hoạch và các văn bản pháp quy khác có liên quan;
 
Nắm được kiến thức cơ bản về lĩnh vực kế hoạch;
 
Nắm được các quy chế quản lý nội bộ thuộc lĩnh vực công tác;
 
Nắm được quy trình công nghệ và tổ chức sản xuất của đơn vị;
 
Hiểu được thủ tục, nguyên tắc hành chính theo quy định vủa pháp luật;
 
Viết được các văn bản quy định về công tác kế hoạch và hướng dẫn thực hiện trong đơn vị.
 
c)   Trình độ: Có trình độ đại học thuộc lĩnh vực kinh tế hoặc kỹ thuật điện hoặc tương đương.
 
6. Chuyên viên Tổ chức - Cán bộ (01 người)
 
a)   Mô tả công việc:
 
Xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện công tác thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ được giao;
 
Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và đề xuất các biện pháp điều chỉnh để thực hiện tốt kế hoạch;
 
Tham gia soạn thảo quy chế quản lý, quy trình nghiệp vụ để thực hiện công việc được giao;
 
Phân tích, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện công việc được giao;
 
Tổ chức thu thập thông tin, thống kê, lưu trữ tư liệu, số liệu thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ theo quy định của Tổng công ty và đơn vị;
 
Phối hợp với các chức danh nghiệp vụ có liêu quan và hướng dẫn chức danh nghiệp vụ ở ngạch thấp hơn; Chịu sự chỉ đạo về nghiệp vụ của chức danh ở ngạch cao hơn.
 
Tổ chức quản lý công tác của cán bộ công nhân viên, đảm bảo sử dụng lao động có hiệu quả và thực hiện đầy đủ các nội quy, quy chế của đơn vị;
 
Tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bố trí, điều động, phân công, bổ nhiệm, tuyển dụng lao động. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch sắp xếp, hoàn thiện bộ máy quản lý của đơn vị;
 
Tổng hợp, phân tích, đánh giá và lập báo cáo các vấn đề thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ theo quy định của Nhà nước và của đơn vị;
 
Tham gia xây dựng và thực hiện tiêu chuẩn chức danh; tổ chức hoặc hướng dẫn thi nâng ngạch trong đơn vị;
 
Soạn thảo các văn bản có liên quan đến công tác tổ chức cán bộ.
 
b)   Yêu cầu:
 
Nắm được chủ trương, phương hướng của Tổng công ty, của đơn vị về công tác tổ chức cán bộ;
 
Nắm vững luật lao động và các chế độ chính sách, quy định của Nhà nước, của Tập đoàn và của Tổng công ty liên quan đến công tác tổ chức cán bộ;
 
Có hiểu biết rộng về luật pháp của các lĩnh vực có liên quan;
 
Nắm được các quy chế quản lý nội bộ thuộc lĩnh vực công tác;
 
Nắm vững kiến thức cơ bản về tổ chức quản lý lao động và tổ chức cán bộ;
 
c)   Trình độ: Có trình độ đại học chuyên ngành kinh tế lao động hoặc tổ chức quản lý lao động hoặc tương đương.
 
7. Chuyên viên Hành chính – Quản trị (03 người).
 
a)   Mô tả công việc:
 
Xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện công việc được giao về lĩnh vực hành chính – quản trị;

Soạn thảo các văn bản về quy chế quản lý, quy trình nghiệp vụ trong công tác hành chính – quản trị;
 
Phân tích, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện công việc được giao;
 
Phối hợp với chức danh nghiệp vụ khác có liên quan, hướng dẫn chức danh nghiệp vụ hành chính ngạch thấp hơn để triển khai công việc.
 
b)   Yêu cầu:
 
Hiểu được đường lối, chủ trương, chính sách của Nhà nước và của ngành trong lĩnh vực hành chính – quản trị;
 
Nắm được luật hành chính và kiến thức cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ, cơ chế quản lý thuộc lĩnh vực hành chính;
 
Hiểu được tình hình sản xuất, kinh doanh và các hoạt động khác của đơn vị;
 
Nắm được các quy chế quản lý nội bộ thuộc lĩnh vực công tác;
 
Nắm vững các thủ tục, nguyên tắc hành chính theo quy định của pháp luật;
 
Có khả năng phối hợp với các đơn vị, phòng ban chức năng thực hiện công việc được phân công.
 
c)   Trình độ: Có trình độ đại học chuyên ngành quản lý hành chính.
 
8. Chuyên viên Kiểm tra – Thanh tra (01 người)
 
a)   Mô tả công việc:
 
Thực hiện kiểm tra, thanh tra các vụ việc có quy mô hẹp;
 
Xử lý, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo có độ phức tạp trung bình phát sinh trong phạm vi một đơn vị;
 
Quản lý công tác kiểm tra, thanh tra, xét khiếu tố, chống tham nhũng đối với đơn vị thành viên được phân công theo dõi;
 
Tổ chức thu nhập các thông tin. chứng cứ, phân tích, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện công tác thanh tra trong từng vụ việc đươc giao;
 
Phối hợp với các chức danh nghiệp vụ khác liên quan và hướng dẫn chức danh nghiệp vụ ngạch thấp hơn;
 
b)   Yêu cầu:
 
Nắm vững chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật có liên quan;
 
Nắm vững các nguyên tắc, chế độ về quản lý kinh tế, tài chính;
 
Hiểu biết về quản lý kinh tế xã hội, điều lệ tổ chức và hoạt động của đơn vị và các đơn vị trực thuộc;
 
Nắm được các quy chế quản lý nội bộ thuộc lĩnh vực công tác;
 
Nắm vững kiến thức cơ bản về nghiệp vụ thanh tra, xét giải quyết khiếu nại, tố cáo;
 
Có khả năng phối hợp với các đơn vị liên quan trong và ngoài ngành khi thực hiện nhiệm vụ được phân công.
 
c)   Trình độ: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành luật.
 
9. Chuyên viên Tài chính kế toán (07 người)
 
a)   Mô tả công việc:
 
Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công việc kế toán được giao.
 
Soạn thảo các văn bản về quy chế quản lý, quy trình nghiệp vụ kế toán trong đơn vị để thực hiện công việc được giao.
 
Phân tích, đánh giá các báo cáo kế toán để báo cáo, tham mưu với lãnh đạo đơn vị.
 
Tham gia nghiên cứu các chính sách về thuế, các quy định về công tác kế toán của Nhà nước, ứng dụng vào công tác kế toán của đơn vị.
 
Tổ chức thu thập thông tin, thống kê, lưu trữ tư liệu, số liệu.
 
b)   Yêu cầu:
 
Hiểu được các văn bản pháp luật và các văn bản pháp quy khác của các cơ quan Nhà nước có liên quan đến phạm vi được phân công;
 
Nắm được hệ thống kế toán của Nhà nước, chế độ kế toán, nắm chắc nghiệp vụ kế toán;
 
Có kiến thức về kinh tế thị trường, có khả năng phân tích các thông tin kinh tế.
 
c)   Trình độ: Tốt nghiệp từ đại học trở lên chuyên ngành tài chính, kế toán.
 
CÁC YÊU CẦU KHÁC
 
1. Yêu cầu chung:
 
Là công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có lý lịch, nhân thân rõ ràng, có tinh thần hợp tác tập thể, tư cách đạo đức tốt.
 
Độ tuổi: từ 20 - 45 tuổi; Giới tính: không phân biệt giới tính.
 
Tin học: thành thạo tin học văn phòng.
 
Ngoại ngữ: tiếng Anh, trình độ A2 hoặc tương đương trở lên (chứng chỉ tiếng Anh phải còn thời hạn sử dụng theo quy định).
 
2. Yêu cầu về sức khỏe: Có đủ sức khoẻ theo yêu cầu của vị trí/chức danh cần tuyển, đạt sức khoẻ loại III trở lên theo quy định của Bộ Y tế. Riêng đối với các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải có đủ điều kiện sức khoẻ loại I hoặc loại II.

Ngoài ra phải đáp ứng đủ các yêu cầu sau:
 
Không mắc bệnh huyết áp, tim mạch.
 
Không bị lao (lao phổi, lao xương, lao ruột…), tràn dịch màng phổi, dầy dính màng phổi.
 
Không mắc các bệnh về gan (viêm gan, viêm gan siêu vi B,C…; men gan tăng cao).
 
Không mắc các bệnh về thận (viêm cầu thận, thận hư,…), sỏi đường niệu có kích thước ≥ 7mm.
 
Không mắc bệnh tiểu đường, bệnh tuyến giáp,…
 
Không sử dụng chất gây nghiện.
 
Hệ vận động bình thường (không bị dị tật bẩm sinh, gãy xương đã hồi phục nhưng liền, can xấu, lệch trục có ảnh hưởng đến vận động).
 
Tiền sử bản thận không mắc bệnh tâm thần, chấn thương sọ não có để lại di chứng.
 
3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
 
Bản sao y công chứng chứng minh nhân dân/căn cước;
 
Đơn đăng ký dự tuyển lao động theo mẫu số 1;
 
Sơ yếu lý lịch theo mẫu số 2, bản sơ yếu lý lịch phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc tổ chức nơi đang công tác, học tập;
 
Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Khi được tuyển dụng chính thức phải xuất trình bản chính để đối chiếu;
 
Giấy chứng nhận sức khoẻ trong vòng 6 tháng kể từ ngày cơ quan y tế có thẩm quyền cấp (bệnh viện huyện, quận trở lên hoặc Bệnh viện đa khoa tư nhân đã được Bộ Y tế cấp giấy phép).
 
03 tấm hình 3x4 (hình mới chụp không quá 6 tháng).
 
Ghi chú:
 
Tổng công ty sẽ tổ chức kiểm tra lại sức khỏe trước khi tiếp nhận và bố trí công tác.
 
Tổng công ty sẽ không hoàn trả lại hồ sơ dự tuyển của ứng viên.
 
4. Không nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển các đối tượng sau đây:
 
Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành bản án hình sự;
 
Đang bị thi hành kỷ luật lao động từ khiển trách trở lên từ đơn vị sử dụng lao động khác;
 
Đang trong thời gian bị cấm hành nghề hoặc bị cấm làm công việc có liên quan đến ngành nghề cần tuyển;
 
Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
 
ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: Tại các đơn vị trực thuộc Tổng công ty.
 
THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ
 
1. Thời gian: từ ngày 08/7/2021 đến hết ngày 18/7/2021, trong giờ hành chính.
 
2. Địa điểm:
 
Qua đường bưu điện (căn cứ dấu bưu điện đến ngày 18/7/2021): Ban Tổ chức và Nhân sự - Tổng công ty Điện lực TP.HCM, Phòng 205 (lầu 2), Tòa nhà Green Power, số 35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM; hoặc gửi trước qua email: tuyendung@hcmpc.com.vn để xét tuyển và nộp hồ sơ chính thức khi hồ sơ đáp ứng được yêu cầu với vị trí dự tuyển qua đường bưu điện.
 
Điền theo mẫu số 1, 2: MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN LAO ĐỘNG, SƠ YẾU LÝ LỊCH tại File đính kèm.
 
File
Theo: EVNHCMC