EVNCPC quyết tâm tiết kiệm tối thiểu 2,1% tổng điện năng tiêu thụ

Thứ tư, 17/4/2024 | 08:55 GMT+7
Trong năm 2024, EVNCPC phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 2,1% tổng điện năng tiêu thụ (tỷ lệ được tính dựa trên sản lượng điện tiết kiệm năm 2024 EVN giao cho EVNCPC tại văn bản số 6474 là 497 triệu kWh và sản lượng điện thương phẩm năm 2024 dự kiến các Công ty Điện lực thực hiện theo phương án điều hành).

Ảnh minh họa.

EVNCPC đã quán triệt tất cả CBCNV thực hiện mọi giải pháp để đảm bảo cung ứng điện, triệt để thực hiện TKĐ tại đơn vị, gia đình và khách hàng do đơn vị quản lý.

Phối hợp chặt chẽ với UBND/Sở Công Thương các tỉnh/thành phố trong công tác tiết kiệm điện năm 2024. Hàng tháng, các công ty điện lực và các điện lực trực thuộc tổng hợp, gửi báo cáo Sở Công Thương, Sở Tài chính, UBND các cấp tỉnh/thành phố, phường/quận, huyện/xã quản lý trực tiếp về tình hình tiêu thụ điện của các nhóm khách hàng kèm theo đề xuất, kiến nghị để UBND các cấp chỉ đạo và điều hành công tác TKĐ trên địa bàn.

Ngoài ra, các các đơn vị còn gửi thông báo trực tiếp tới các khách hàng có mức tiêu thụ điện tăng hơn so cùng kỳ.

Phối hợp cùng với Sở Công Thương/UBND các tỉnh/thành phố phát động chương trình “Hộ gia đình tiết kiệm điện” hoặc “Gia đình xanh”. Mỗi công ty điện lực thực hiện tối thiểu với 8.000 lượt hộ gia đình/năm.

Tổ chức ký cam kết với 100% các nhóm khách hàng hành chính sự nghiệp, chiếu sáng công cộng, sản xuất công nghiệp và kinh doanh dịch vụ thực hiện đạt tối thiểu các chỉ tiêu TKĐ nêu tại Chỉ thị 20.

Đồng thời làm việc trực tiếp với tất cả các khách hàng sản xuất (có mức tiêu thụ từ 1 triệu kWh/năm trở lên) để tuyên truyền kế hoạch cung cấp điện năm 2024, các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và khuyến khích tất cả các khách hàng ký các thỏa thuận sau: (i) Đăng ký công suất, điện năng sử dụng của 12 tháng năm 2024 sát với tình hình thực tế và nhu cầu sử dụng; (ii) Tiết giảm công suất khi hệ thống khó khăn trong cung ứng điện; (iii) Tham gia các sự kiện DR tự nguyện phi thương mại (theo Thông tư số 23/2017/TT-BCT).

Bên cạnh đó, rà soát các khách hàng sử dụng điện lớn (từ 1 triệu kWh/năm trở lên) chưa ký kết thỏa thuận tham gia các sự kiện DR tự nguyện phi thương mại hoặc thỏa thuận đã ký hết hiệu lực để thực hiện ký mới/gia hạn với khách hàng và cập nhật thông tin lên chương trình DRMS.

Theo đó, tất cả các công ty điện lực thành viên EVNCPC đã thành lập Ban chỉ đạo Tiết kiệm điện và ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 20 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo…

EVNCPC tiếp tục thực hiện thỏa thuận dịch chuyển công suất giờ cao điểm các KHSDĐ lớn theo chỉ đạo của EVN và mức phân bổ công suất khả dụng của A0 cho EVNCPC.

Ngoài ra, EVNCPC đã triển khai hưởng ứng, vận động CBCNV, người thân và khách hàng tham gia đầy đủ và có chất lượng các cuộc thi như "Tìm hiểu kiến thức về Giờ Trái đất", “Sáng tạo Tiết kiệm điện". Tổ chức các cuộc thi “Tuyên truyền TKĐ trên mạng xã hội facebook” dành cho con em CBCNV trong độ tuổi học sinh, sinh viên; chương trình “Học sinh với kiến thức sử dụng điện an toàn - tiết kiệm - hiệu quả”.

Sản lượng điện tiết kiệm năm 2023 đạt 504,1 triệu kWh, tương đương 2,16% điện thương phẩm. Trong đó, sản lượng điện tiết kiệm của ánh sáng sinh hoạt và sản xuất, kinh doanh chiếm tỉ trọng lớn (88-89,2%) trong tổng sản lượng điện tiết kiệm hàng năm.
Tuấn Hoàng