EVNGENCO1 đặt mục tiêu hoàn thành sản lượng điện 2.703 triệu kWh trong tháng 3

Thứ sáu, 10/3/2023 | 09:28 GMT+7
Tháng 3/2023, nhiệm vụ trọng tâm của EVNGENCO1 là hoàn thành sản lượng điện được giao 2.703 triệu kWh trên cơ sở triển khai đúng tiến độ kế hoạch sửa chữa bảo dưỡng thiết bị, thực hiện có hiệu quả các giải pháp đảm bảo cung ứng than cho các nhà máy nhiệt điện và vận hành các nhà máy thủy điện tuân thủ quy định, hướng đến mục tiêu.

Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn.

Công tác đầu tư xây dựng, chuyển đổi số và các công tác khác vẫn sẽ được EVNGENCO1 triển khai theo kế hoạch. Hoạt động sản xuất kinh doanh- đầu tư xây dựng của Tổng công ty sẽ thực hiện phù hợp với chủ đề năm của Tập đoàn “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” để duy trì bền vững và ổn định hoạt động sản xuất trong toàn Tổng công ty.

Trong tháng 2/2023, tần suất nước về phần lớn các hồ thủy điện của Tổng công ty tốt hơn tần suất trung bình 5 năm gần đây. Phụ tải trung bình ngày của hệ thống tăng so với cùng kỳ năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Bộ Công Thương. Công tác cung ứng than nội địa ổn định, cơ bản đáp ứng nhu cầu vận hành. Nhờ vậy, Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1, Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn cùng các đơn vị thủy điện của EVNGENCO1 đều phát vượt kế hoạch. Tổng sản lượng điện EVNGENCO1 sản xuất được trong tháng 2/2023 là 2.560 triệu kWh, đạt 101,7% kế hoạch. 

Về đầu tư xây dựng, các dự án đang được Tổng công ty triển khai theo tiến độ được giao. Trong tháng 2, khối lượng thực hiện đầu tư xây dựng và giá trị giải ngân của EVNGENCO1 đạt 32,8% kế hoạch năm 2023. 

Với mục tiêu đến năm 2025 trở thành doanh nghiệp số, công tác chuyển đổi số tiếp tục được EVNGENCO1 tích cực triển khai. Dự án “Xây dựng các ứng dụng phần mềm phục vụ chuyển đổi số” đã hoàn thành hợp đồng tư vấn và sẽ tiến hành thẩm tra, phê duyệt. Bên cạnh đó, Tổng công ty đã hoàn thiện Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2023 – 2025 báo cáo cấp có thẩm quyền. 

Công tác bảo vệ môi trường tiếp tục được EVNGENCO1 thực hiện nghiêm ngặt và đạt hiệu quả. Hoạt động tiêu thụ tro xỉ được thực hiện nghiêm túc, không để xảy ra tình trạng ùn ứ tro, xỉ ảnh hưởng đến sản xuất, vận hành tại các nhà máy. Hầu hết các nhà máy đều có tỉ lệ tiêu thụ so với phát sinh trong tháng 2/2023 đạt 100%.

Trong tháng 2/2023, chuỗi chương trình thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản lòng hồ thủy điện và hưởng ứng Tết trồng cây là những hoạt động an sinh xã hội nổi bật EVNGENCO1 và các đơn vị đã triển khai. Bên cạnh đó, Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1 cũng đã trao tặng 40 xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn huyện Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam).

 

Tuấn Hoàng