Đấu thầu

Gói thầu CPC-TienPhuoc-G04: Cung cấp và lắp đặt hệ thống báo cháy, camera, chống đột nhập

Thứ tư, 8/2/2023 | 08:10 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Dự án TBA 110kV Tiên Phước và đấu nối

Bên mời thầu: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

Mã TBMT: IB2300001131

Nguồn vốn: Vay thương mại

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 08/02/2023 08:18

Thời điểm đóng/mở thầu: 28/02/2023 15:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 182 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 120 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 22.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong