Đấu thầu

Gói thầu TV04-2024: Cung cấp dịch vụ kiểm toán

Thứ tư, 3/4/2024 | 16:55 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Các hạng mục phục vụ sản xuất kinh doanh đợt 01 năm 2024 – Công ty Nhiệt điện Thái Bình

Bên mời thầu: CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Mã TBMT: IB2400057342

Nguồn vốn: SXKD + ĐTXD + ĐTPT

Lĩnh vực: Tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 03/04/2024 08:34

Thời điểm đóng/mở thầu: 22/04/2024 08:30

Địa điểm phát hành e-HSMT: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 120 Ngày

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong