Đấu thầu

Gói thầu số 1: Cung cấp thiết bị thử nghiệm và dò tìm phục vụ công tác sửa chữa của Công ty

Thứ hai, 27/11/2023 | 15:45 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Mua sắm thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác sửa chữa bảo dưỡng máy phát điện và thiết bị xử lý nhiệt mối hàn

Bên mời thầu: CÔNG TY DỊCH VỤ SỬA CHỮA CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CÔNG TY CỔ PHẦN

Mã TBMT: IB2300335358

Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển của Tổng Công ty

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 27/11/2023 15:41

Thời điểm đóng/mở thầu: 08/12/2023 11:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 185 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 150 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 61.448.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong