Đấu thầu

Gói thầu số 1-Mua sắm VTTB phục vụ SXKD quý 1+2 năm 2024

Thứ sáu, 23/2/2024 | 16:10 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Mua sắm VTTB phục vụ PTKH, SCTX, Thay định kỳ và Dự phòng quý 1+2 năm 2024

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ GIANG - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Mã TBMT: IB2400033825

Nguồn vốn: Giá thành SXKD điện năm 2024

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 22/02/2024 16:10

Thời điểm đóng/mở thầu: 04/03/2024 15:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 125.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong