Đấu thầu

Gói thầu số 7: Cung cấp, vận chuyển, lắp đặt VTTB nhị thứ, TTLL & SCADA

Thứ tư, 3/4/2024 | 16:57 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Nâng công suất Trạm biến áp 220kV Yên Hưng

Bên mời thầu: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TRUYỀN TẢI ĐIỆN - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA

Mã TBMT: IB2400065276

Nguồn vốn: EVNNPT

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 03/04/2024 08:33

Thời điểm đóng/mở thầu: 22/04/2024 10:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 180 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 121.904.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong