Giờ Trái đất 2023

Hà Nội hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023

Thứ bảy, 11/3/2023 | 12:56 GMT+7
Ngày 10-3, UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng đêm sự kiện Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023.

Theo đó, thành phố giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai; quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện sự kiện này theo đúng quy định, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

Thành phố cũng giao các sở, ngành: Văn hóa và Thể thao, Giao thông vận tải, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Công an Hà Nội, các quận, huyện, thị xã, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội… phối hợp với Sở Công Thương tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng đêm sự kiện Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023.

Trước đó, Sở Công Thương đã có văn bản báo cáo thành phố sẽ tổ chức các hoạt động hưởng ứng đêm sự kiện Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 từ 19h30 ngày 25-3, tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám – Nhà hát Lớn Hà Nội với các hoạt động tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; tổ chức treo băng rôn, phướn dọc, pano trang trí, roadshow quảng bá sự kiện tại các đường phố chính trên địa bàn diễn ra sự kiện và khu lân cận… Tổ chức đêm sự kiện được truyền hình trực tiếp từ 20h đến 21h30 ngày 25-3 với sự tham gia của đại diện Bộ Công Thương, lãnh đạo thành phố và các sở, ban ngành thành phố.

Thanh Hải