Tiết kiệm điện

Hà Nội tăng cường tiết kiệm điện năm 2024 và các năm tiếp theo

Thứ hai, 8/4/2024 | 10:15 GMT+7
Mới đây, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đã ký ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về tăng cường tiết kiệm điện năm 2024 và các năm tiếp theo trên địa bàn thành phố.

EVNHANOI triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường tiết kiệm điện trong từng lĩnh vực. (Ảnh: EVNHANOI)

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố; văn phòng, trường học, bệnh viện; các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI), các đơn vị điện lực khác, các tổ chức, cá nhân quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời, chiếu sáng giao thông, các hộ gia đình trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm túc các nội dung theo Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 8/6/2023 và Kế hoạch số 212/KH-UBND ngày 11/8/2023 của UBND thành phố về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn thành phố.

Tiếp tục duy trì triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường tiết kiệm điện trong từng lĩnh vực (tiết kiệm điện tại cơ quan, công sở, tòa nhà văn phòng, trường học, bệnh viện; tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời, chiếu sáng giao thông; tiết kiệm điện tại các hộ gia đình; tiết kiệm điện tại các cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ; tiết kiệm điện tại các doanh nghiệp sản xuất...), bảo đảm ổn định cung cấp điện giai đoạn cao điểm hè năm 2024 và các năm tiếp theo trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông tin về những yếu tố khách quan ảnh hưởng đến công tác đảm bảo cung cấp điện hiện nay, từ đó tạo sự đồng thuận rộng rãi về chủ trương tiết kiệm điện trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt trên địa bàn, đặc biệt là trong giai đoạn cao điểm hè năm 2024 để đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định.

Chủ động phối hợp với các Công ty Điện lực, các đơn vị điện lực khác tại các địa phương xây dựng kế hoạch và triển khai ngay các giải pháp cấp bách nhằm tăng cường tiết kiệm điện tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp... đảm bảo tối thiểu hàng năm tiết kiệm điện 5% tổng điện năng tiêu thụ trong năm góp phần đảm bảo việc cung cấp điện ổn định trên địa bàn Thành phố.

Tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai các giải pháp tiết kiệm điện tại cơ quan, doanh nghiệp, các đơn vị trực thuộc theo thẩm quyền và chức năng nhiệm vụ được giao. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

Tận dụng và huy động các nguồn lực để lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời trên mái nhà, hệ thống đun nước nóng từ năng lượng mặt trời để giảm tiêu thụ điện từ hệ thống Quốc gia và Thành phố.

UBND Thành phố Hà Nội giao Sở Công Thương Hà Nội chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã; Tổng công ty Điện lực Hà Nội và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ thúc đẩy tiết kiệm điện, quản lý nhu cầu điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, phát triển năng lượng tái tạo trên địa bàn Thành phố căn cứ các kế hoạch UBND Thành phố đã ban hành và chỉ đạo của UBND Thành phố tại Chỉ thị này. Chủ trì tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Đôn đốc, hướng dẫn, đánh giá các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm thuộc phạm vi quản lý về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch hàng năm và 5 năm, báo cáo tình hình định mức tiêu hao năng lượng.

Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội và các đơn vị điện lực khác có trách nhiệm thực hiện nghiêm các quy định về tiết kiệm điện trong phân phối điện, bán lẻ điện; đảm bảo phương thức vận hành an toàn, ổn định trong hệ thống điện; các giải pháp quản lý, kỹ thuật, đầu tư, cải tạo và nâng cấp hệ thống lưới điện; bố trí kế hoạch cải tạo lưới điện hợp lý, hạn chế sự cố và giảm tổn thất điện năng xuống mức thấp nhất.

Đồng thời, các đơn vị tiếp tục triển khai các biện pháp quản lý nhu cầu điện, điều chỉnh phụ tải điện hợp lý đảm bảo an toàn hệ thống điện, an ninh năng lượng; khuyến khích sử dụng điện năng lượng tái tạo trên địa bàn Thành phố; Đảm bảo cung cấp điện cho các phụ tải quan trọng và thực hiện ngừng, giảm mức cung cấp điện theo đúng quy định. Hạn chế tối đa việc ngừng, giảm mức cung cấp điện vào ban đêm và thời gian cao điểm nắng nóng trong ngày nhằm tránh gây ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh, sinh hoạt của người dân, trừ những trường hợp bất khả kháng.

Bên cạnh đó, EVNHANOI chỉ đạo các Công ty Điện lực và các đơn vị điện lực địa phương làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp, trung tâm thương mại, cơ sở dịch vụ, cơ sở sản xuất để vận động, khuyến khích các khách hàng sử dụng máy phát điện dự phòng (nếu có) nhằm chủ động thêm nguồn cung cấp điện.

Theo: TKNL