Hoàn thiện các điều kiện cần thiết cho hoạt động Thị trường phát điện cạnh tranh chính thức

Thứ hai, 19/12/2011 | 09:02 GMT+7
Tại văn bản 297/TB-VPCP, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo Bộ Công Thương và các đơn vị liên quan cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ để đến cuối tháng 2/2012 sẽ kiểm điểm lại, nếu đáp ứng đủ điều kiện sẽ quyết định thời điểm đưa vào vận hành Thị trường phát điện cạnh tranh chính thức.

Bộ Công Thương phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị liên quan nghiên cứu làm rõ một số vấn đề trong quá trình vận hành thị trường điện thí điểm thời gian qua, như: lựa chọn tổ máy tốt nhất, xác định giá trị nước của các nhà máy thuỷ điện, tính toán bù giá công suất... sửa đổi, điều chỉnh Quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh, ban hành trước 31/12/2011.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng cơ chế điều hành Quỹ bình ổn giá điện, rút kinh nghiệm trong việc xây dựng, điều hành Quỹ bình ổn xăng dầu...

Bộ Công Thương phối hợp với Tư vấn có báo cáo đánh giá toàn diện về hoạt động của Thị trường phát điện thí điểm trước ngày 31/1/2012.

 
Trang điện tử Chính phủ