Chuyển đổi số trong EVN

Hướng tới vận hành theo mô hình doanh nghiệp số

Thứ ba, 12/3/2024 | 15:05 GMT+7
Sau hơn 3 năm triển khai, đến nay, Công ty Điện lực Sơn La đã cơ bản hoàn thành chuyển đổi số theo chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành mục tiêu vận hành theo mô hình doanh nghiệp số.

Công nhân Công ty Điện lực Sơn La Kiểm tra thiết bị điện bằng camera nhiệt.

PC Sơn La triển khai thực hiện chương trình chuyển đổi số với nhiều thuận lợi. Trong đó, nền tảng cơ sở vật chất kỹ thuật, hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống máy chủ, các thiết bị truyền dẫn đã được đầu tư cơ bản; hệ thống mạng cáp quang song song với lưới điện quốc gia bảo đảm phục vụ sản xuất, kinh doanh và điều khiển tự động hệ thống lưới điện; đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân được đào tạo cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Công ty Điện lực Sơn La xác định chuyển đổi số trước tiên là chuyển đổi về nhận thức của từng cán bộ, công nhân. Qua đó, đã xây dựng chương trình bồi dưỡng nâng cao nhận thức, đào tạo kỹ năng về chuyển đổi số, nhằm khai thác tối đa sức mạnh của công nghệ số để gia tăng hiệu quả hoạt động. Đồng thời, xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán bộ, công nhân, bảo đảm đủ trình độ, năng lực làm chủ các thiết bị, công nghệ hiện đại, khai thác và sử dụng hiệu quả hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Sơn La, cho biết: Bảo đảm các mục tiêu chuyển đổi số theo yêu cầu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, bắt từ đầu năm 2021, Công ty Điện lực Sơn La đã tập trung triển khai tích hợp công nghệ số và mô hình quản trị vào hoạt động sản xuất kinh doanh, nhằm tăng hiệu quả hoạt động, đổi mới sáng tạo, tối ưu hóa chi phí, nâng cao chất lượng, năng lực quản lý vận hành hệ thống lưới điện quốc gia trên địa bàn toàn tỉnh.

Ứng dụng công nghệ hotline trong sửa chữa lưới điện trên địa bàn huyện Mộc Châu.

Đến nay, Công ty Điện lực Sơn La đã khai thác hiệu quả phần mềm số hóa trong các lĩnh vực kỹ thuật - an toàn, kinh doanh dịch vụ khách hàng và tài chính kế toán. Đặc biệt, trong lĩnh vực kỹ thuật đã khai thác đầy đủ các phân hệ của phần mềm số hóa quy trình kỹ thuật trong quản lý, vận hành hệ thống lưới điện; như kiểm tra hiện trường lưới điện 110 kV và lưới điện trung, hạ áp thực hiện trên app mobile và phần mềm ECP. Thực hiện sổ theo dõi khắc phục các tồn tại khiếm khuyết lưới điện lưới điện 110 kV; sổ theo dõi nhiệt độ mối nối lưới điện 110 kV; sổ theo dõi kết quả kiểm tra phóng điện cục bộ đường dây và trạm biến áp lưới điện 110 kV; sổ theo dõi sự cố đường dây 110 kV; sổ theo dõi sự cố thiết bị trạm 110 kV; sổ thông số vận hành ắc quy; sổ theo dõi thống kê số lần nhảy máy cắt đường dây; vận hành tụ bù. Hệ thống số hóa các quy trình công tác môi trường, giảm tổn thất điện năng...

Ông Phạm Tân Tiến, Đội trưởng Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế chia sẻ: Đơn vị đang sử dụng hiệu quả các phần mềm quản lý kỹ thuật, như phần mềm PMIS, GIS, bản đồ sét. Các phần mềm thường xuyên được cập nhật, chuẩn hóa, đã giúp tiết kiệm tối đa thời gian, nâng cao năng suất, hiệu quả sử dụng nguồn lực và tiết kiệm chi phí. Công tác sửa chữa, bảo dưỡng được thực hiện dựa trên việc phân tích nhật ký vận hành, thu thập dữ liệu tình trạng thiết bị, từ đó phát hiện sớm các nguy cơ có thể gây ra sự cố để xử lý kịp thời.

Ông Trần Ngọc Vinh - Trưởng phòng Điều độ cho biết, tại phòng Điều độ, trung tâm điều khiển xa, hệ thống thông tin liên lạc, truyền dẫn, thu thập dữ liệu, phần mềm phục vụ giám sát đều được số hóa. Đặc biệt, mô hình trạm biến áp không người trực đã đem lại hiệu quả trong công tác vận hành, điều hành lưới điện. Với việc ứng dụng hệ thống SCADA vào quá trình giám sát, thao tác thiết bị, việc xử lý sự cố được thực hiện đơn giản, rút ngắn thời gian, nhân lực, giảm tổn thất điện năng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Thực hiện chuyển đổi số trong kinh doanh dịch vụ khách hàng, với việc ứng dụng trên nền tảng số, nhất là hệ thống đo xa tự động thu thập số liệu công tơ bảo đảm, chính xác, minh bạch đã mang đến nhiều tiện ích, giúp khách hàng giám sát và quản lý được điện năng tiêu thụ hằng tháng. Đồng thời, triển khai số hóa 5 bộ quy trình, gồm: Quy trình quản lý hợp đồng và thanh toán tiền điện IPP; quy trình quản lý hợp đồng, quản lý thu nộp tiền điện; quy trình báo cáo hỗ trợ điều hành; quy trình báo cáo quản lý đo đếm; quy trình khảo sát đánh giá chất lượng từ khách hàng. Bên cạnh đó, Công ty đã phối hợp với các ngân hàng thương mại và tổ chức trung gian cung cấp các giải pháp, tạo điều kiện cho khách hàng có thể thanh toán tiền điện, tiền phí dịch vụ điện khác mọi lúc, mọi nơi.

Đến nay, Công ty đã cơ bản hoàn thành việc số hóa toàn bộ dữ liệu về khách hàng, CBCNV, dữ liệu lưới điện 110 kV, lưới điện trung áp, các dữ liệu liên quan tới các công trình đầu tư xây dựng, dữ liệu đo đếm và toàn bộ hồ sơ tài liệu, văn bản, hợp đồng với khách hàng. Các dữ liệu sau khi số hóa được chuẩn hóa, đảm bảo chính xác và thống nhất, phục vụ công tác quản trị doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quá trình giám sát, vận hành hệ thống lưới điện quốc gia trên địa bàn toàn tỉnh. Công ty đang tiếp tục đẩy mạnh việc hoàn thành chuyển đổi số theo đúng tiến độ để trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025 theo chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Bài: Ngọc Thuấn, ảnh: Ngọc Diệp