Khóa đào tạo “Ứng dụng về hệ thống nhận diện thương hiệu của EVN, EVNNPT”

Thứ sáu, 3/11/2023 | 08:53 GMT+7
Từ ngày 02-03/11/2023 tại Đà Nẵng, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã giao Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) đăng cai tổ chức khóa đào tạo Ứng dụng về hệ thống nhận diện thương hiệu của EVN, EVNNPT cho 37 học viên đại diện các ban chức năng của EVNNPT và các đơn vị trực thuộc.

Ông Nguyễn Văn Bình - Phó ban Truyền thông EVN hướng dẫn nội dung tại khóa học.

Khóa đào tạo lần này được tổ chức nhằm mục đích giúp CBCNV có nhận thức đúng, áp dụng đầy đủ hệ thống nhận diện thương hiệu của EVN, EVNNPT chính xác phù hợp với Hệ thống nhận diện thương hiệu của EVNNPT được ban hành tại quyết định số 972/QĐ-EVN ngày 29/7/2021; văn bản số 4621/EVN-PC ngày 01/8/2021 và các văn bản liên quan về việc áp dụng Hệ thống nhận diện thương hiệu của EVN.

Tại khóa đào tạo lần này, các giảng viên đã tập trung báo cáo các nội dung chuyên đề: Tổng quan về quản lý Nhãn hiệu trong EVN; Hệ thống nhận diện thương hiệu EVNNPT và giải đáp các vướng mắc, kiến nghị, đề xuất.

Việc xây dựng, nhận diện hệ thống thương hiệu EVN/EVNNPT nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ từ trên xuống dưới, tránh những sai sót đi ngược với quy chuẩn của văn hóa doanh nghiệp. Từ đó, truyền tải ý nghĩa của thương hiệu ngành Điện đến với khách hàng, thông qua các kênh hiệu quả nhất. Thông qua việc giải đáp những vướng mắc trong thực tế giúp các đơn vị, rút kinh nghiệm qua quá trình sử dụng nhãn hiệu, các ứng dụng nhận diện thương hiệu vào các hoạt động của đơn vị trong hoạt động nhằm nhằm xây dựng và bảo vệ thương hiệu, hình ảnh bền vững của EVN nói chung và EVNNPT nói riêng.

Quang Thắng