Kiểm tra mặt bằng thi công lắp kháng, tụ tại TBA 500kV Thanh Hóa

Thứ năm, 11/4/2024 | 13:16 GMT+7
Ngày 09/04/2024, đoàn công tác do ông Nguyễn Phúc An - Giám đốc Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) dẫn đầu đã đi kiểm tra mặt bằng thi công lắp kháng tụ tại Trạm biến áp (TBA) 500kV Thanh Hóa và công tác tư vấn giám sát các vị trí cột Đường dây 500kV Quỳnh Lưu – Thanh Hóa.

Đoàn công tác kiểm tra và nghe đại diện TTĐ Thanh Hóa báo cáo công tác giám sát lắp dựng cột tại vị trí 177 Đường dây 500kV Quỳnh Lưu –Thanh Hóa.

Đoàn công tác đã kiểm tra thực địa mặt bằng thi công lắp kháng tụ tại Trạm biến áp (TBA) 500kV Thanh Hóa; công tác tư vấn giám sát tại vị trí 26 cột néo của Đường dây đấu nối - Trạm biến áp 500kV Thanh Hóa do nhà thầu Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Thương mại Công nghiệp Việt Á thi công; công tác tư vấn giám sát tại vị trí 177 Đường dây 500kV Quỳnh Lưu –Thanh Hóa do nhà thầu Công ty CP Đầu tư và xây lắp Thái Bình Dương thi công.

Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác đã nghe đại diện Ban QLDA các công trình điện miền Trung, các nhà thầu thi công, Truyền tải điện Thanh Hóa báo cáo tiến độ, phương án đang triển khai và trong thời gian tới.

Đoàn công tác kiểm tra thi công tại vị trí 26 Đường dây đấu nối - Trạm biến áp 500kV Thanh Hóa do nhà thầu Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Thương mại Công nghiệp Việt Á thi công.

Sau khi nghe báo cáo tổng quan Giám đốc PTC1 đã nghi nhận những nỗ lực, vượt qua những khó khăn để hoàn thành sớm nhất nhiệm vụ cấp trên giao của các nhà thầu thi công và của Truyền tải điện Thanh Hóa trong công tác giám sát. Giám đốc Nguyễn Phúc An nhấn mạnh, Truyền tải điện Thanh Hóa cần điều động và bố trí đủ lực lượng giám sát, đồng thời thực hiện giám sát chặt chẽ về chất lượng trong quá trình thi công, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trên công trường để đảm bảo an toàn và chất lượng công trình. Các nhóm giám sát cần phối hợp hiệu quả với Ban QLDA các công trình điện miền Trung, các nhà thầu thi công để đảm bảo tiến độ chung của toàn Dự án.

Đoàn công tác kiểm tra và nghe đại diện Phòng ĐTXD PTC1 báo cáo về tiến độ và mặt bằng thi công lắp kháng, tụ tại Trạm biến áp 500kV Thanh Hóa.

Kiểm tra mặt bằng thi công lắp kháng tụ tại Trạm biến áp 500kV Thanh Hóa, Giám đốc Nguyễn Phúc An đề nghị Phòng ĐTXD đôn đốc các nhà thầu tham gia dự án khẩn trương đẩy nhanh tiến độ hơn nữa. Phòng ĐTXD tiếp tục sát sao, đẩy nhanh công tác phối hợp cùng các nhà thầu cung cấp thiết bị vật tư, để đồng bộ với công tác thi công, lắp đặt kháng tụ, đảm bảo hoàn thành đồng bộ với Dự án Trạm biến áp 500kV Thanh Hóa, Đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối.

Ông Nguyễn Phúc An - Giám đốc PTC1 trao đổi với Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung về tiến độ bàn giao mặt bằng để thi công lắp kháng, tụ tại Trạm biến áp 500kV.

Giám sát lắp dựng cột tại vị trí 177 Đường dây 500kV Quỳnh Lưu – Thanh Hóa do nhà thầu Công ty CP Đầu tư và xây lắp Thái Bình Dương thi công.

Dự án Đường dây đấu nối TBA 500 kV Thanh Hóa

- Cấp điện áp: 220kV, Số mạch: 02 mạch và 04 mạch; Chiều dài 7,51km.

- PTC1 thực hiện nhiệm vụ chứng kiến lắp đặt tiếp địa, kéo rải căng dây.

* Dự án Đường dây 500 kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa

- Cấp điện áp: 500kV, Số mạch: 02 mạch.

- Chiều dài tuyến 92km với 200 vị trí móng.

- PTC1 thực hiện nhiệm vụ chứng kiến lắp đặt tiếp địa, thực hiện công tác tư vấn giám sát A lắp dựng cột và kéo rải căng dây.

* Dự án lắp Kháng, Tụ tại Trạm biến áp 500kV Thanh Hóa

-  Để đảm bảo khả năng tải, giúp cân đối công suất truyền tải của đường dây 500kV Mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối và nâng cao khả năng vận hành huy động công suất trên liên kết Bắc Trung Bộ ra Bắc Bộ.

- Dự án phải hoàn thành đồng bộ với tiến độ Dự án Đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối.

- PTC1 thực hiện công tác đầu tư xây dựng.

Mạnh Hùng