Lễ ký kết hợp đồng ủy quyền Người đại diện phần vốn của EVNGENCO2 tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại và Hải Phòng

Thứ ba, 10/5/2022 | 20:48 GMT+7
Trong 02 ngày từ 09 đến 10/5/2022, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng và Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại, Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) đã tổ chức Lễ ký kết hợp đồng ủy quyền Người đại diện phần vốn của EVNGENCO2 (Người đại diện phần vốn) tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (PPC), Hải Phòng (HND).
 
Lãnh đạo Tổng công ty và các Ban chuyên môn chứng kiến Lễ ký kết hợp đồng ủy quyền Người đại diện phần vốn tại HND với ông Vũ Xuân Dũng.
 
Lễ ký kết do ông Trần Phú Thái – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) EVNGENCO2 chủ trì, cùng với sự tham dự của ông Nguyễn Đình Hải – Thành viên HĐQT, ông Nguyễn Văn Tùng – Kiểm soát viên của EVN tại EVNGENCO2, ông Nguyễn Duy Lăng – Phó Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty cùng đại diện lãnh đạo và các Ban chức năng, Văn phòng Tổng công ty. Thành phần tham dự của PPC và HND là Người đại diện phần vốn cùng Chủ tịch công đoàn, Trưởng các phòng, phân xưởng của 02 đơn vị.
 
Việc ký kết hợp đồng ủy quyền được thực hiện theo Nghị quyết số 151/NQ-HDQT ngày 04/5/2022 của HĐQT EVNGENCO2 về việc kiện toàn nhân sự Người đại diện phần vốn của EVNGENCO2, giới thiệu tham gia các chức danh quản lý tại PPC, HND. Theo đó, Tổng công ty Phát điện 2 ủy quyền đại diện phần vốn của EVNGENCO2 tại HND cho ông Vũ Xuân Dũng và tại PPC cho các ông Dương Sơn Bá và ông Nguyễn Hoàng Hải. Những người đại diện nói trên được EVNGENCO2 đề cử nhân sự tham gia ứng cử chức danh Thành viên HĐQT, giới thiệu chức danh quản lý tại HND và PPC.
 
Tại các Lễ ký kết, ông Trần Phú Thái đã thay mặt Lãnh đạo Tổng công ty chúc mừng Người đại diện phần vốn đã được Tổng công ty đã được tin tưởng để ký Hợp đồng, đồng thời ông lưu ý Người đại diện phần vốn tại HND và PPC phải có trách nhiệm thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Hợp đồng đã ký kết, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Tổng công ty giao. Mặt khác tập trung trong công tác chỉ đạo đơn vị để đảm bảo công tác vận hành các tổ máy điện an toàn, tin cậy và ổn định; Công tác sửa chữa bảo dưỡng, sửa chữa lớn cần được thực hiện đúng tiến độ và chất lượng đặt ra; Thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, tiết kiệm chi phí trong sản xuất, kinh doanh, đầu tư, đảm bảo kinh doanh có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn; đồng thời, chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội cổ đông năm 2022 của Công ty, cũng như tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu đã được Đại hội cổ đông thông qua.
  
Lễ ký kết hợp đồng ủy quyền với Nhóm người đại diện tại PPC với ông Dương Sơn Bá và ông Nguyễn Hoàng Hải.
 
Phát biểu nhận nhiệm vụ, những Người đại diện phần vốn của EVNGENCO2 tại các đơn vị cảm ơn lãnh đạo Tổng công ty Phát điện 2 đã tin tưởng, giao nhiệm vụ, đồng thời cam kết sẽ nỗ lực hết sức mình để thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ của Người đại diện và điều hành các đơn vị một cách linh hoạt, hợp lý, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Tổng công ty Phát điện 2 giao.
 
Minh Lương