PC Khánh Hòa: Ký kết hợp đồng ủy quyền phần vốn KHPC

Thứ ba, 29/10/2019 | 09:59 GMT+7
PC Khánh Hòa vừa tổ chức Lễ ký kết hợp đồng ủy quyền về việc quản lý phần vốn của Công ty tại các Công ty con, Công ty liên kết, Công ty có góp vốn (gọi tắt là Lễ ký kết hợp đồng ủy quyền phần vốn KHPC) tại 3 đơn vị: Công ty CP Đầu tư Điện lực 3 (PC3-INVEST), Công ty CP Thủy điện Sông Chò (SCC) và Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa (KPCECO).

Lễ ký kết hợp đồng ủy quyền phần vốn KHPC 
 
Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 được thành lập ngày 2.12.2007 với sự sáng lập của 6 cổ đông lớn. Ngày 5.8.2015, PC3-INVEST chính thức giao dịch cổ phiếu tại sàn Upcom. Ngành nghề kinh doanh chính: Đầu tư xây dựng các dự án nguồn điện, sản xuất kinh doanh điện năng chủ yếu trên khu vực Miền Trung và Tây Nguyên. Vốn điều lệ: 333,39 tỉ đồng, trong đó PC Khánh Hòa góp vốn: 13,69 tỉ đồng.
 
Công ty CP Thủy điện Sông Chò thành lập vào tháng 11.2007. Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất và kinh doanh điện năng; quản lý, vận hành bảo dưỡng các nhà máy thủy điện; kinh doanh vật tư, thiết bị điện. Vốn điều lệ: 75,9 tỉ đồng, trong đó PC Khánh Hòa góp vốn: 10,188 tỉ đồng.
 
Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa (Mã cổ phiếu: KCE) được thành lập và đi vào hoạt động vào tháng 3.2008. Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất và kinh doanh sản phẩm bê tông công nghiệp; sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng; sản xuất, kinh doanh sản phẩm cơ khí; vận tải hàng hóa đường bộ; xây lắp công nghiệp. Vốn điều lệ: 15 tỉ đồng, trong đó PC Khánh Hòa góp vốn 4,65 tỉ đồng.
 
Theo nội dung các hợp đồng ủy quyền, ông Nguyễn Thanh Lâm là thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư điện lực 3, đại diện phần vốn 13,699 tỉ đồng của PC Khánh Hòa, chiếm 4,11% vốn điều lệ; ông Trần Đăng Hiền là thành viên HĐQT Công ty CP Thủy điện Sông Chò, đại diện phần vốn 10,188 tỉ đồng của PC Khánh Hòa, chiếm 14,3 % vốn điều lệ; ông Phạm Ngọc Quang tham gia ứng cử HĐQT Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019, được ủy quyền làm Người đại diện phần vốn 465.000 CP (4,65 tỉ đồng) của PC Khánh Hòa, chiếm 31% vốn điều lệ.
Theo: Báo Văn Hóa