Tiến độ công trình

PC Bắc Giang nghiệm thu đóng điện công trình "Xây dựng và cải tạo xuất tuyến 22kV sau TBA 110kV Quang Châu 2"

Thứ ba, 28/3/2023 | 11:28 GMT+7
Vừa qua, PC Bắc Giang đã tổ chức nghiệm thu, đóng điện thành công các đường dây xuất tuyến lộ 472, 474 trạm 110kV Quang Châu 2 thuộc công trình "Xây dựng và cải tạo xuất tuyến 22kV sau TBA 110kV Quang Châu 2".


Quang cảnh TBA 110kV Quang Châu 2 sau khi đã lắp đặt MBA T2.

Công trình Xây dựng và cải tạo xuất tuyến 22kV sau TBA 110kV Quang Châu 2 thuộc Dự án nhóm C, công trình năng lượng Đường dây và trạm biến áp (TBA) cấp IV được xây dựng với tổng mức đầu tư 14,5 tỷ đồng do PC Bắc Giang làm chủ đầu tư.

Quy mô của công trình gồm có: Xây dựng 0,141km cáp ngầm 22kV mạch kép, chủng loại cáp Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-24kV-3x240mm2, 0,8km đường dây 22kV mạch kép, dây dẫn AC150; Cải tạo chuyển đổi 1,136km đường dây 35kV và 22 TBA  từ cấp điện áp 35kV về 22kV.

Công nhân kiểm tra đồng vị pha đường dây xuất tuyến lộ 472, 474 E7.26.

Công trình đưa vào sử dụng kịp thời khai thác công suất TBA 110kV Quang Châu 2 sau khi lắp đặt xong máy biến áp (MBA) T2, chống quá tải cho các trạm biến áp 110kV hiện có, giảm bán kính cấp điện, giảm tổn thất điện năng; Tăng tính kết lưới linh hoạt, đáp ứng được nhu cầu truyền tải điện năng, hỗ trợ giữa các TBA 110kV, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho lưới điện khu vực huyện Việt Yên đặc biệt là Khu công nghiệp Quang Châu, đáp ứng kịp thời nhu cầu điện cho sinh hoạt, sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế xã hội khu vực huyện Việt Yên nói riêng và tỉnh Bắc Giang nói chung.

Theo: NPC