PC Bình Dương: Sản lượng điện thương phẩm tăng hơn 11%

Thứ ba, 8/11/2022 | 09:41 GMT+7
Theo Công ty Điện lực Bình Dương (PC Bình Dương) cho biết trong 10 tháng năm 2022, PC Bình Dương đã bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định cho kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ước tổng sản lượng điện nhận toàn hệ thống đến tháng 10-2022 là 13.141 triệu kWh, tăng 9,4% so với năm 2021.
 
Lũy kế đến nay, sản lượng điện thương phẩm cấp trên địa bàn tỉnh ước thực hiện 12.904 triệu kWh, tăng 11,11% so với cùng kỳ năm 2021. 
 
Sản lượng điện thương phảm ước thực hiện cả năm 2022 là 15.435 triệu kWh, trong đó sản lượng điện cung ứng cho công nghiệp tăng 5,58% so với cùng kỳ năm 2021, chiếm tỷ trọng 76,9%.
Theo: Báo Bình Dương