Tiến độ công trình

PC Cao Bằng đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình điện

Thứ sáu, 15/9/2023 | 15:21 GMT+7
Công ty Điện lực Cao Bằng (PC Cao Bằng) tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và đóng điện các công trình đầu tư xây dựng lưới điện năm 2023 để nâng cao năng lực cung cấp điện trên địa bàn tỉnh.


Công nhân Công ty Điện lực Cao Bằng kiểm tra công tác lắp đặt tủ RMU.

PC Cao Bằng đang thực hiện khởi công công trình: Đa chia, đa nối lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh với tổng mức đầu tư 7.708 tỷ đồng, quy mô xây dựng cải tạo, tăng tiết diện dây dẫn đoạn tuyến đường dây 22kV với chiều dài 2 km và đoạn tuyến đường dây 35kV dài 0,195 km; lắp đặt 24 dao cách ly, dao phụ tải; lắp đặt 2 tủ RMU 22kV và thay thế 1 ngăn tủ RMU hỏng; kết nối Scada tủ điều khiển máy cắt, dao cắt tải về Trung tâm điều khiển xa.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 4 trạm biến áp 110kV với tổng công suất đặt 219 MVA. Các trạm biến áp cấp điện cho 10 huyện, Thành phố qua 6 lộ đường dây 22kV và 20 lộ đường dây 35kV. Ngành điện thực hiện kết nối SCADA cho 4 trạm biến áp 110kV về Trung tâm điều khiển xa để thao tác, điều khiển và giám sát xa từ cuối năm 2020. Việc cải tạo, nâng cấp lưới điện mạch vòng giữa các trạm biến áp 110kV và lắp đặt thiết bị đóng cắt sẽ tạo điều kiện xử lý sự cố nhanh chóng cấp điện cho phụ tải. Bên cạnh đó, một số phân đoạn đường dây có tiết diện dây nhỏ, khi đóng mạch vòng đường dây sẽ bị quá tải, vì vậy cần đầu tư, cải tạo, nâng cấp cho các phân đoạn đường dây để đáp ứng nhu cầu phát triển của phụ tải, giảm tổn thất điện năng, nâng cao độ tin cậy cung cấp cho lưới điện.

Việc thực hiện đa chia, đa nối, cải tạo các mạch vòng lưới điện trung áp đang được xây dựng là một yêu cầu tất yếu nhằm nâng cao năng lực cung cấp điện lưới trung áp.

Để đảm bảo tiến độ công trình đúng theo kế hoạch và chất lượng đề ra, Công ty cử cán bộ trực tiếp kiểm tra các công trình, đôn đốc các nhà thầu khẩn trương tập trung nhân lực, vật lực, đảm bảo công trình nghiệm thu và đưa vào vận hành trong tháng 11/2023. Dự án đầu tư sẽ đem lại lợi ích lớn về nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm tổn thất điện năng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và ổn định an ninh chính trị của địa phương.

Link gốc

Theo: Báo Cao Bằng