Thông tin đầu tư

PC Gia Lai: Triển khai 35 công trình xây dựng lưới điện mới

Thứ sáu, 23/2/2024 | 15:36 GMT+7
Năm 2024, Công ty Điện lực (PC) Gia Lai được Tổng Công ty Điện lực miền Trung giao quản lý đầu tư xây dựng 35 công trình xây dựng mới với tổng vốn gần 196 tỷ đồng.


Công ty Điện lực Gia Lai tăng cường cải tạo, nâng cấp lưới điện phục vụ nhu cầu sử dụng điện của khách hàng.

Các nguồn vốn cụ thể gồm: Vốn vay tín dụng thương mại là 137 tỷ đồng và vốn khấu hao cơ bản Tổng Công ty Điện lực miền Trung là gần 60 tỷ đồng.

Cũng trong 2024, Công ty Điện lực Gia Lai sẽ triển khai sửa chữa lớn với tổng kinh phí 35,4 tỷ đồng cho 35 công trình. Trong đó, lưới điện 110 kV có 3 công trình; lưới điện trung áp - hạ áp có 31 công trình; công trình phục vụ sản xuất 1 công trình.

Hiện Công ty Điện lực Gia Lai đã triển khai mua sắm vật tư thiết bị phục vụ các công trình đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên và sản xuất kinh doanh năm 2024; đồng thời, Công ty đã phát hành 12 gói thầu, xét thầu và ký hợp đồng 11/12 gói thầu.

Link gốc

Theo: Báo Gia Lai