Thông tin đầu tư

Tỉnh Kiên Giang trao biên bản ghi nhớ, hợp tác đầu tư Dự án Trạm biến áp 220kV An Biên và đường dây đấu nối cho EVNNPT

Thứ bảy, 23/12/2023 | 14:13 GMT+7
Ngày 23/12/2023, tại Kiên Giang, trước sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ - Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo các bộ, ngành, Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đã trao bản ghi nhớ, hợp tác đầu tư Dự án Trạm biến áp 220kV An Biên và đường dây đấu nối cho Tổng Giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) - Phạm Lê Phú.

Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang trao biên bản ghi nhớ, hợp tác đầu tư Dự án Trạm biến áp 220kV An Biên và đường dây đấu nối cho Tổng giám đốc EVNNPT.

Lễ trao bản ghi nhớ nằm trong chương trình Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn năm 2050 và xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

UBND tỉnh Kiên Giang thống nhất ký kết Biên bản ghi nhớ với EVNNPT thực hiện Dự án Trạm biến áp 220kV An Biên và đường dây đấu nối với tổng vốn đầu tư gần 700 tỷ đồng.

UBND tỉnh Kiên Giang giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm làm đầu mối, chủ trì phối hợp các sở, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố có liên quan hướng dẫn EVNNPT và thực hiện quy trình, thủ tục, hồ sơ đầu tư dự án theo đúng quy định pháp luật.

Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn và thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư dự án theo đúng quy định pháp luật. Cam kết thời gian nộp hồ sơ đề xuất thực hiện dự án trong quý I năm 2024.

Biên bản ghi nhớ có hiệu lực từ ngày ký và sẽ chấm dứt hiệu lực khi được thay thế bởi một biên bản có hiệu lực khác. Các quyền lợi và trách nhiệm trong biên bản ghi nhớ sẽ tiếp tục có hiệu lực theo pháp luật đối với người kế nhiệm của các bên trong biên bản ghi nhớ này.

Hai bên cùng tổ chức thực hiện theo nội dung được nêu tại Biên bản này. Có trách nhiệm đảm bảo thực hiện theo đúng nội dung, đúng tiến độ tại Biên bản này. Nếu quá thời gian cam kết nộp hồ sơ đề xuất thực hiện dự án mà Tổng công ty không nộp hồ sơ thì xem như Tổng công ty không có nhu cầu đầu tư và Biên bản ghi nhớ đăng ký đầu tư dự án này sẽ hết hiệu lực.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh nội dung mới, hai bên sẽ bàn bạc thống nhất cùng ký thêm phụ lục hoặc thay thế bởi biên bản khác. Bất cứ điều khoản nào trong biên bản ghi nhớ này được sửa đổi chỉ có hiệu lực khi văn bản sửa đổi được ký đầy đủ và hợp pháp bởi 02 bên.

Dự án Trạm biến áp 220kV An Biên sẽ được xây dựng tại xã Đông Thái, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang. Đường dây 220kV đấu nối đi qua địa phận huyện An Biên và huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang.

Vị trí trạm và đường dây 220kV đấu nối đã được UBND tỉnh Kiên Giang thoả thuận tại văn bản số 917/UBND-KT ngày 30/06/2021 và văn bản số 363/UBND-KT ngày 11/03/2022).

Mục tiêu chung của dự án nhằm đảm bảo cung cấp điện cho các phụ tải huyện An Biên và tỉnh Kiên Giang; đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Kiên Giang và khu vực lân cận. Giảm tải cho các máy biến áp 220/110kV tại TBA 220kV hiện hữu và giảm tải cho các đường dây 110kV trong khu vực. 

Góp phần đảm bảo tiêu chí N-1, nâng cao độ tin cậy, an toàn cung cấp điện cho lưới điện khu vực. Phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016 – 2025, có xét đến năm 2035, Quy hoạch điện VIII đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại QĐ số 500/QĐ-TTg ngày 15/05/2023.

Dự án có quy mô dự án xây dựng mới trạm biến áp có công suất thiết kế 500MVA (gồm 02 máy biến áp 220/110/22kV – 250 MVA, giai đoạn này lắp đặt trước 01 máy biến áp).

Phía 220kV có quy mô 10 ngăn; giai đoạn này lắp đặt thiết bị cho 03 ngăn; dự phòng vị trí cho 07 ngăn lộ.Phía 110kV quy mô 16 ngăn; giai đoạn này lắp đặt thiết bị cho 07 ngăn; dự phòng vị trí cho 09 ngăn.

Phần đường dây 220kV đấu nối được thiết kế dạng tuyến: Xây dựng mới đường dây 220kV 02 mạch từ TBA 220kV An Biên đấu nối chuyển tiếp trên Đường dây 220kV NMĐ Cà Mau – Rạch Giá (hiện hữu), chiều dài khoảng 17 km.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chúc mừng những kết quả mà tỉnh Kiên Giang đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời chúc mừng các nhà đầu tư đã chọn Kiên Giang để đầu tư và tin tưởng các dự án sẽ thực hiện thành công.

Về quy hoạch, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang lưu ý tỉnh Kiên Giang cần phải căn cứ theo quy hoạch đã được duyệt để thực hiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Quan trọng nhất phải có tính định hướng và cơ sở để kiểm soát việc phát triển theo định hướng đó, tuân thủ theo quy hoạch được duyệt. Trong thực hiện quy hoạch phải linh hoạt, triển khai cụ thể, đồng bộ tất cả các quy hoạch. Phó Thủ tướng đề nghị Kiên Giang tập trung vào 2 lĩnh vực là công nghiệp, chế biến nông sản và công nghiệp năng lượng tái tạo.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang - Đỗ Thanh Bình cho rằng đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, lần đầu tiên sau hơn 38 năm xây dựng và phát triển, Kiên Giang có bản quy hoạch tỉnh được tích hợp theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực. Đồng chí Đỗ Thanh Bình tin tưởng rằng Kiên Giang sẽ thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể theo quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đồng chí mong  các doanh nghiệp, nhà đầu tư đồng hành với tỉnh, sớm hiện thực hóa các dự án đã được xác định trong quy hoạch tỉnh; kịp thời thông tin, trao đổi cùng chính quyền tỉnh Kiên Giang tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai dự án, với tinh thần đồng hành và phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang khẳng định Đảng bộ tỉnh Kiên Giang sẽ tập trung lãnh đạo nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, tiếp tục đổi mới tư duy, tập trung khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế của Kiên Giang.

Tỉnh sẽ xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện với những bước đi cụ thể, xác định thứ tự ưu tiên và phân bổ nguồn lực hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm để thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ, định hướng theo quy hoạch được duyệt, xây dựng Kiên Giang phát triển nhanh và bền vững.

Kim Thái