Thông tin đầu tư

Công ty Điện lực Cao Bằng đầu tư 81,3 tỷ đồng thực hiện 12 dự án cải tạo lưới điện

Thứ năm, 11/1/2024 | 09:42 GMT+7
Để đáp ứng việc chống quả tải lưới điện của tỉnh, trong quý IV/2023, Công ty Điện lực Cao Bằng đã thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư 12 dự án xây dựng và cải tạo lưới điện với tổng mức đầu tư 81,31 tỷ đồng.

Công ty Điện lực Cao Bằng đầu tư 81,3 tỷ đồng thực hiện 12 dự án cải tạo lưới điện.

Các dự án bao gồm: Đầu tư 7,984 tỷ đồng xây dựng, cải tạo lưới điện 2 huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm; 4,998 tỷ đồng xây dựng, cải tạo lưới điện huyện Trùng Khánh; 4,052 tỷ đồng xây dựng, cải tạo lưới điện huyện Thạch An; 6,089 tỷ đồng xây dựng, cải tạo lưới điện huyện Hạ Lang; 7,177 tỷ đồng xây dựng, cải tạo lưới điện huyện Quảng Hòa; 3,095 tỷ đồng xây dựng, cải tạo lưới điện huyện Hà Quảng; 7,89 tỷ đồng xây dựng, cải tạo lưới điện huyện Hòa An; 8,812 tỷ đồng xây dựng, cải tạo lưới điện khu vực Thành phố; 18,536 tỷ đồng thay thế các máy biến áp phân phối vận hành lâu năm trên lưới điện tỉnh năm 2023; 3,868 tỷ đồng thay thế các máy biến áp phân phối vận hành lâu năm trên lưới điện tỉnh năm 2023 (đợt 2); 3.131 tỷ đồng triển khai tự động hóa mạch vòng lưới điện trung áp khu vực tỉnh năm 2024; 5,677 tỷ đồng nâng cao độ tin cậy cung cấp điện lưới điện trung áp sau các TBA 110kV Cao Bằng, Quảng Uyên, Bảo Lâm, Chu Trinh theo phương án đa chia - đa nối (MDMC) năm 2024.

Các công trình sẽ hoàn thành xây dựng và nghiệm thu đóng điện trong tháng 4/2024, góp phần đảm bảo cung cấp điện cho các phụ tải khu vực trên địa bàn tỉnh, nâng cao chất lượng điện năng để cấp điện cho các phụ tải quan trọng.

Link gốc

Theo: Báo Cao Bằng