PC Hà Giang: Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát mua bán điện

Thứ hai, 27/2/2023 | 09:55 GMT+7
Thời gian qua, công tác kiểm tra giám sát mua bán điện (KTGSMBĐ) của Công ty Điện lực Hà Giang (PC Hà Giang) đã từng bước được kiện toàn, cán bộ công nhân viên làm công tác KTGSMBĐ đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình.


Kiểm tra hệ thống đo đếm ngoài hiện trường.

Qua đó, góp phần tích cực cho việc công khai, minh bạch thông tin trong quá trình mua bán điện năng.

Làm tốt công tác KTGSMBĐ đã và đang góp phần tích cực trong việc giảm trộm cắp điện, giảm tổn thất điện năng, đảm bảo an toàn điện, nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp trong vấn đề sử dụng điện. Đồng thời kịp thời tư vấn, đôn đốc, kiểm tra và vận động khách hàng sử dụng điện về công tác kiểm soát năng lượng tiêu thụ, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. 

Nâng cao chất lượng công tác KTGSMBĐ là một trong những giải pháp quan trọng, cần thiết của PC Hà Giang để truyền tải và thực hiện việc sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Việc tăng cường kiểm tra, giám sát mua bán điện sẽ góp phần giúp doanh nghiệp và người dân sử dụng điện hiệu quả, hạn chế tối đa thất thoát trong công tác kinh doanh điện hiện nay cũng như đảm bảo việc hoàn thành nhiệm vụ theo chủ đề năm 2023 “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Trong năm 2022 vừa qua, PC Hà Giang đã thực hiện 21.593 lượt kiểm tra hệ thống đo đếm, đạt tỷ lệ 142,0 % so với kế hoạch giao; Kiểm tra 25.742 lượt giá bán điện, đạt tỷ lệ 146,0% kế hoạch giao. Qua đó đã phát hiện 1.196 công tơ hư hỏng, không đủ tiêu chuẩn vận hành trên lưới, đồng thời truy thu bồi thường hư hỏng, sai lệch đo đếm, trộm căp điện 473.876 kWh, đạt 80,5% kế hoạch giao; Truy thu, bồi thường giá điện đạt 420.963.584 đồng; Truy thu, bồi thường số hộ, định mức sử dụng là 9.569.817 đồng…

Để có được những kết quả trên chính là nhờ có sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao, kịp thời của lãnh đạo Công ty và các đơn vị trực thuộc; Sự phát huy sức mạnh tập thể của cả hệ thống KTGSMBĐ; Sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương trong việc xử lý các hành vi vi phạm sử dụng điện. Ngoài ra, đó còn là sự quyết tâm vào cuộc của những người lính áo cam trên mặt trận chống vi phạm về sử dụng điện.

Thực hiện chủ đề năm 2023 của EVN, lãnh đạo và cán bộ công nhân viên PC Hà Giang tiếp tục quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện phục vụ cho phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, chính trị trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng một cách hiệu quả và thực hiện thành công lộ trình chuyển đổi số trong điều kiện mới.

 Kiểm tra thực tế công suất sử dụng điện của khách hàng.

Cùng với đó, PC Hà Giang cũng đã có chỉ đạo cụ thể đối với toàn thể cán bộ công nhân viên (CBCNV) trong Công ty, đặt biệt là đội ngũ làm công tác KTGSMBĐ, đội ngũ công nhân, kỹ thuật viên tại các Điện lực - những người làm việc trực tiếp với khách hàng sử dụng điện, đó là phải đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, phổ biến nhằm thay đổi nhận thức, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả tại từng cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… Qua đó, để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thực sự trở thành nét văn hóa của CBCNV ngành Điện và khách hàng sử dụng điện.

Link gốc

Theo: CN&TD