PC Yên Bái tiếp tục thực hiện tốt công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng và văn hóa doanh nghiệp

Thứ sáu, 24/2/2023 | 14:03 GMT+7
Ngày 23/2, tại Thị xã Nghĩa Lộ, Công ty Điện lực Yên Bái (PC Yên Bái) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng (KD&DVKH) và Văn hóa doanh nghiệp năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Ông Cao Bình Định - Giám đốc PC Yên Bái phát biểu chỉ đạo.

PC Yên Bái đang kinh doanh bán điện cho 245.343 khách hàng, tăng 5.199 khách hàng so với năm 2021. Năm 2022, công tác KD&DVKH dù gặp nhiều khó khăn song nhờ triển khai đồng bộ các mục tiêu và  giải pháp nên PC Yên Bái đã thực hiện đạt vượt các chỉ tiêu kinh doanh điện, cụ thể: Điện thương phẩm đạt 1.149,47 triệu kWh, tăng 3,12 % so với năm 2021; doanh thu trên 2.085 tỷ đồng; tổn thất điện năng (TTĐN) thực hiện 4,21%, thấp hơn 1,08% so với năm 2021. 

Công tác KD&DVKH có thay đổi lớn trong việc chuyển đổi số các nghiệp vụ, các khâu, đặc biệt là các nghiệp vụ tại hiện trường và cung cấp cho khách hàng các dịch vụ trên nền tảng công nghệ số. Tỷ lệ tiếp nhận yêu cầu trên môi trường mạng và tỷ lệ các yêu cầu được tiếp nhận xử lý tự động đều vượt kế hoạch Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) giao. Tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt 67,4%, tăng 16,2% so với năm 2021, vượt 4,88% so với kế hoạch EVNNPC giao; thực hiện số hóa và lưu trữ 100% hợp đồng mua bán điện theo phương thức điện tử. 

Ông Nguyễn Hữu Nghị - Phó Giám đốc PC Yên Bái  phát biểu khai mạc.

PC Yên Bái cũng tuyên truyền, vận động được 23.230 khách hàng chuyển đổi hình thức nhận tin nhắn thông báo các dịch vụ điện từ SMS sang Zalo thay cho việc nhắn tin SMS. Tính đến hết ngày 31/12/2022 đã có 111.901 khách hàng nhận tin nhắn các dịch vụ điện qua Zalo, đạt 45,61% tổng số khách hàng sử dụng điện.

Tại Hội nghị, các tham luận tập trung vào các vấn đề cụ thể để có những giải pháp thực hiện trong năm 2023 như: Công tác dự báo phụ tải; giải pháp thực hiện công tác thu, nộp tiền điện; tăng cường thực hiện chỉ tiêu khách hàng thanh toán tiền điện bằng trích nợ tự động; công tác kiểm tra áp giá và xử lý trộm cắp điện. Nâng cao chất lượng thực thi văn hóa doanh nghiệp trong toàn Công ty…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Cao Bình Định - Giám đốc PC Yên Bái nêu rõ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 là sự cố gắng lớn của tập thể cán bộ công nhân viên trong Công ty, kết quả này đã được Tổng công ty đánh giá trên cơ sở việc chấm điểm hiệu quả của năm 2023 đối với đơn vị. Với năm 2023, PC Yên Bái tiếp tục phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được giao, sản lượng điện thương phẩm đạt trên 1.228 triệu kWh, tăng gần 7% so với năm 2022, giá bán điện bình quân tăng trên 4 đồng/kWh, tỷ lệ công tơ bán điện có thu nhập dữ liệu từ xa đạt trên 77%, tỷ lệ khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt đạt gần 75%, tỷ lệ cung cấp dịch vụ điện theo phương thức điện tử đạt 100%, tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có điện đạt trên 98%....  

Ký cam kết thực thi văn hoá doanh nghiệp năm 2023 trong PC Yên Bái.

Bên cạnh đó, PC Yên Bái tiếp tục duy trì các biện pháp quản lý hiệu quả, xác định trách nhiệm từ cán bộ quản lý đến từng cán bộ công nhân viên và người lao động để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đã đề ra; có các biện pháp xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng cũng như thực thi Văn hóa Doanh nghiệp đồng thời tăng cường và làm tốt công tác truyền thông trong sản xuất kinh doanh, nhất là dịp những thời điểm sử dụng điện tăng cao như mùa nắng nóng, đảm bảo an toàn sử dụng điện năm 2023. Thực hiện nghiêm những chỉ đạo của Tổng công công ty, Tập đoàn Điện lực Việt Nam về chủ đề của năm là “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.

PC Yên Bái luôn xác định công tác VHDN và Truyền thông là nhiệm vụ trọng tâm, hỗ trợ phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, là trách nhiệm của lãnh đạo và từng CBCNV trong đơn vị. Công ty tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nội dung công tác theo đúng chủ đề năm 2023 "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí"; Gắn các chỉ tiêu của công tác này với mọi hoạt động sản xuất kinh doanh để nâng cao hiệu quả, sự thống nhất, kịp thời truyền thông trên các phương tiện thông tin để khách hàng hiểu và chia sẻ với những khó khăn, nỗ lực của ngành điện.

Để đạt các chỉ tiêu đề ra, PC Yên Bái tiếp tục duy trì việc đánh giá, chấm điểm hoàn thành nhiệm vụ tháng cho các đơn vị đối với các chỉ tiêu KD&DVKH; tập trung mọi giải pháp về quản lý vận hành và kinh doanh để đảm bảo sẵn sàng cho phương án điều tiết khi có nhu cầu từ Tổng Công ty Điện lực miền Bắc trong các tháng nắng nóng để hoàn thành việc cung cấp điện cho người dân và doanh nghiệp; chủ động truyền thông đến khách hàng và cộng đồng doanh nghiệp sử dụng tiết kiệm điện; tiếp tục đào tạo, bồi huấn, nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ làm công tác kinh doanh nắm vững nghiệp vụ, thuần thục kỹ năng giao tiếp khách hàng, phát huy cao nhất ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, người lao động đối với khách hàng và cộng đồng.

Tại Hội nghị, PC Yên Bái đã phát động thi đua hoàn thành các chỉ tiêu Kinh doanh và kiểm tra giám sát năm 2023 và tổ chức ký cam kết thực thi Văn hoá Doanh nghiệp năm 2023 giữa các phòng và đơn vị với Giám đốc PC Yên Bái và Công đoàn Công ty Điện lực Yên Bái.

Mai Ngọc Lương