PC Bình Định: Đảm bảo cấp điện cho khách hàng sử dụng điện quan trọng năm 2023

Thứ ba, 21/2/2023 | 10:04 GMT+7
Thời gian qua, PC Bình Định đã chủ động xây dựng các phương án đảm bảo cung cấp điện theo tình huống vận hành của hệ thống điện quốc gia, nhằm đảm bảo thực hiện cung cấp điện ổn định, an toàn, liên tục, chất lượng cho các khách hàng quan trọng.

Đội Hotline PC Bình Định sửa chữa lưới điện 22kV đang mang điện.

Trên địa bàn tỉnh Bình Định hiện có 311 khách hàng sử dụng điện được xếp vào danh mục quan trọng của tỉnh. Theo đó, trong danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng được tập trung tại các trung tâm cơ quan hành chính của tỉnh, huyện, các chốt đèn tín hiệu giao thông đường bộ, đường sắt, cấp nước sinh hoạt... Cụ thể, trong trường hợp xảy ra sự cố hệ thống lưới điện, có nguy cơ gây mất an toàn cho người, thiết bị và hệ thống lưới điện phải thực hiện theo đúng trình tự quy định. Mọi trường hợp ngừng, giảm mức cung cấp điện, bên bán điện phải thông báo trước cho bên mua điện, trừ một số trường hợp cá biệt do luật định. Bên bán điện chỉ có thể ngừng, giảm mức cung cấp điện khẩn cấp trong các trường hợp sau: do có sự cố xảy ra trên lưới điện cấp điện cho bên mua điện; sự cố trong hệ thống điện gây mất điện mà bên bán điện không kiểm soát được; khi có nguy cơ gây sự cố, mất an toàn nghiêm trọng cho người, thiết bị và hệ thống điện; do hệ thống điện thiếu công suất dẫn đến đe dọa sự an toàn của hệ thống điện hoặc do sự kiện bất khả kháng. Mọi trường hợp ngừng, giảm mức cung cấp điện phải được thông báo trước cho bên mua điện theo quy định của pháp luật bằng văn bản; điện báo; điện thoại; fax; tin nhắn (SMS); thư điện tử (Email) hoặc các phương tiện thông tin đại chúng do hai bên thỏa thuận và ghi trong hợp đồng mua bán điện. UBND tỉnh Bình Định giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan giám sát việc thực hiện cung cấp điện cho các khách hàng sử dụng điện quan trọng trên địa bàn đã được phê duyệt đảm bảo theo quy định của pháp luật, và PC Bình Định có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cung cấp điện cho các khách hàng quan trọng có thực hiện ngừng, giảm mức cung cấp điện khi hệ thống điện thiếu nguồn, sự cố hoặc quá tải.

Hiện nay hệ thống điện Bình Định với 15 trạm nguồn 110/35/22kV với công suất lắp đặt 889MVA vận hành ổn định, phương thức kết lưới linh hoạt nên đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục cho phụ tải, đặc biệt cho các phụ tải quan trọng trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, nguồn thủy điện Định Bình, Tiên Thuận, Văn Phong, Nước Xáng, Hồ Núi 1 với công suất đặt tổng là 38,9MW, phát công suất lên lưới 35,22kV theo kế hoạch huy động của PC Bình Định. Nguồn năng lượng tái tạo điện mặt trời mái nhà đấu nối lưới trung, hạ áp với công suất đặt 182,56MW phát công suất trực tiếp vào lưới trung, hạ áp. Theo phương án cấp điện trong năm 2023 đã được PC Bình Định xây dựng thì khả năng nguồn, lưới hiện có của đơn vị đủ cung cấp cho phụ tải khu vực tỉnh Bình Định với công suất dự báo cực đại mùa khô năm 2023 là 475MW.

PC Bình Định sẽ theo dõi, nắm bắt thường xuyên, kịp thời tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, biến động thời tiết khu vực, đặc biệt các thời điểm nắng nóng mùa khô, xây dựng các phương án cung cấp điện tương ứng với các kịch bản tăng trưởng phụ tải và trong tình huống cực đoan của thời tiết để có các giải pháp đảm bảo cấp điện ổn định, an toàn. Đồng thời, xây dựng phương án cấp điện mùa khô năm 2023, phương án sa thải phụ tải trong các trường hợp thiếu nguồn, phương án vận hành các nguồn điện mặt trời mái nhà trong các trường hợp thừa nguồn, nhằm đảm bảo thực hiện cung cấp điện an toàn, ổn định cho các khách hàng quan trọng đã được UBND tỉnh phê duyệt. Trong trường hợp tiến hành ngừng, giảm mức cung cấp điện khi hệ thống điện thiếu nguồn, sự cố hoặc quá tải, thì PC Bình Đình sẽ thực hiện đúng nội dung, trình tự quy định tại Thông tư số 22/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ Công thương.

Theo: CPC