PC Hà Tĩnh phát động chương trình đẩy mạnh Văn hóa an toàn lao động và hưởng ứng tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024

Thứ hai, 1/4/2024 | 09:10 GMT+7
Thực hiện kế hoạch triển khai đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động (ATLĐ), từ ngày 20/3-01/4, PC Hà Tĩnh và các đơn vị trực thuộc đã tổ chức thành công Lễ phát động “Đẩy mạnh xây dựng Văn hóa an toàn lao động và hưởng ứng tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2024”.


 
Đây là chương trình được tổ chức hàng năm, là nội dung không thể thiếu trong hành trình xây dựng văn hóa ATLĐ của ngành điện, và là mục tiêu quan trọng hàng đầu trong hoạt động sản xuất kinh doanh(SXKD) của PC Hà Tĩnh.

Trong khuôn khổ Lễ phát động, tập thể lãnh đạo và CBCNV Công ty đã ký cam kết thực hiện xây dựng văn hóa ATLĐ năm 2024 đồng thời đọc 05 lời thề văn hóa an toàn: Tuyệt đối tuân thủ các quy định, pháp luật của Nhà nước, các quy trình, quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc về công tác ATVSLĐ- PCCN; Thực hiện đầy đủ các nội dung về đẩy mạnh xây dựng VHDN, văn hóa ATLĐ và Quy trình 5S trong công việc và trên hệ thống điện; Luôn luôn nghĩ về an toàn lao động trước khi làm việc; Từ chối thực hiện công việc khi không đảm bảo an toàn lao động; Tuyên truyền, động viên đồng nghiệp, gia đình, bạn bè và bà con nhân dân thực hiện tốt công tác ATVSLĐ - PCCN, bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp, ngăn chặn sự cố lưới điện và đảm bảo an toàn điện trong dân.

 Ông Phạm Việt Thắng- Phó Giám đốc Kỹ thuật phát động phát động đẩy mạnh xây dựng văn hóa ATLĐ năm 2024.

Phát biểu tại Lễ phát động xây dựng văn hóa ATLĐ năm 2024, ông Phạm Việt Thắng - Phó Giám đốc Công ty khẳng định: Đây là dịp để người lao động trong đơn vị thấm nhuần mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng văn hóa ATLĐ, từ đó nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm tự bảo vệ chính mình, chấp hành nghiêm các nội quy, quy trình, quy định về ATLĐ, tạo thói quen luôn nghĩ về an toàn trước khi làm việc, chủ động thực hiện các kế hoạch, biện pháp để cải thiện điều kiện làm việc, phòng chống tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, góp phần xây dựng môi trường làm việc bảo đảm văn hóa, lành mạnh, giúp người lao động an tâm công tác. 

 Điện lực thành phố Hà Tĩnh thể hiện ý chí, quyết tâm đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động, kiên quyết thực hiện hiệu quả phương châm nói “không” với tai nạn lao động.

"Thông qua hoạt động tuyên thề và thực hiện ký cam kết đẩy mạnh văn hóa ATLĐ, Lãnh đạo Công ty mong muốn toàn thể CBCNV nâng cao hơn nữa tinh thần tiên phong, gương mẫu, nêu cao ý thức, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết tạo nên sức mạnh tập thể để tổ chức triển khai thực thi tốt các nội dung cam kết đẩy mạnh văn hóa ATLĐ đã ký cam kết, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, nâng cao độ hài lòng khách hàng"- ông Thắng bày tỏ.
 

Sau lễ phát động, CBCNV Công ty đọc tuyên thệ 5 lời thề về thực hiện văn hóa an toàn lao động của Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Ban Lãnh đạo Công ty và Trưởng các đơn vị trực thuộc hưởng ứng Lễ phát động đẩy mạnh xây dựng văn hóa ATLĐ năm 2024.
 

Sự thành công của chương trình phát động xây dựng Văn hóa ATLĐ năm 2024 tại PC Hà Tĩnh là cơ sở, tiền đề để CBCNV Công ty tiếp tục duy trì phấn đấu thực hiện tốt các nội quy, quy định về ATLĐ khi thực hiện công việc.

Sau chương trình phát động đẩy mạnh xây dựng văn hóa ATLĐ, PC Hà Tĩnh tiếp tục triển khai chuỗi hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024 với chủ đề chủ đề “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng”. Theo đó, Công ty sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến văn hóa ATLĐ; tổ chức tập huấn nghiệp, trang bị kiến thức, kỹ năng về ATLĐ cho CBCNV trong Công ty; tăng cường kiểm tra hiện trường lưới điện; thực hiện diễn tập PCTT&TKCN, diễn tập xử lý sự cố, quản lý an toàn; tổ chức huấn luyện kỹ năng cho người lao động về nhận diện mối nguy và biện pháp phòng ngừa; tổ chức thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạnlao động, bệnh nghề nghiệp... và thực hiện một số các giải pháp khác trong công tác ATVSLĐ của Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

 Phương Thảo & Văn Nam