Đổi mới doanh nghiệp

PC Lai Châu đẩy mạnh xây dựng văn hoá an toàn lao động năm 2024

Thứ sáu, 29/3/2024 | 15:19 GMT+7
Thực hiện công tác tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc, ngay từ đầu năm, Công ty Điện lực (PC) Lai Châu đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn trong lao động sản xuất, không để xảy ra tai nạn lao động về điện.

Phát động đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động năm 2024 và tuyên thệ lời thề “thực hiện văn hoá an toàn lao động.

Qua đó, hướng tới xây dựng thành công văn hóa an toàn lao động, tạo hiệu quả bền vững trong công tác an toàn lao động góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp của Công ty.

Theo đó, PC Lai Châu đã xây dựng kế hoạch triển khai Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024 trong toàn Công ty với chủ đề “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong  chuỗi  cung  ứng” nhằm đẩy mạnh thực thi nghiêm pháp luật về ATVSLĐ. Đồng thời đẩy mạnh các chương trình hành động cụ thể về cải thiện điều kiện lao động, rà soát, xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn, đánh giá nguy cơ, rủi ro về ATVSLĐ; chăm sóc, nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức diễn tập PCTT &TKCN – Xử lý sự cố nhanh - An toàn cấp Công ty năm 2024 với những tình huống sát với thực tế nhằm chủ động ứng phó với thiên tai, khắc phục nhanh hậu quả, sự cố do thiên tai, kịp thời khôi phục điện cho khách hàng, nâng cao độ tin cậy và sự hài lòng của khách hàng; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con người, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản do thiên tai gây ra; nâng cao kỹ năng, kiến thức cho CBCNV trong việc xử lý sự cố….


Huấn luyện sát hạch định kỳ quy trình an toàn năm 2024 tại các đơn vị.

Bên cạnh đó, toàn PC Lai Châu tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các phiên làm việc tại hiện trường và trên phần mềm kịp thời chấn chỉnh, ngăn chặn các rủi ro có thể dẫn đến tại nạn; tổ chức huấn luyện sát hạch định kỳ quy trình an toàn năm 2024 cho CBCNV Cơ quan Văn phòng và các đơn vị trực thuộc.

Đặc biệt vừa qua, toàn PC Lai Châu đã tổ chức phát động đẩy mạnh xây dựng văn hoá an toàn lao động, ký cam kết thực hiện tốt công tác an toàn - vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, thực hiện tốt công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp năm 2024.

Tại PC Lai Châu, đại diện lãnh đạo các phòng ban, đơn vị, chủ tịch Công đoàn Cơ sở thành viên thực hiện ký cam kết với Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn Công ty. Tại các đơn vị, toàn thể CBCNV các phòng, tổ, đội thực thực hiện ký cam kết với trưởng đơn vị và Chủ tịch Công đoàn đơn vị.

Đây là chương trình được tổ chức hàng năm với mục đích tạo động lực mạnh mẽ và ảnh hưởng sâu rộng đến đông đảo cán bộ công nhân viên trong việc xây dựng Văn hóa an toàn lao động; góp phần từng bước hình thành ý thức làm việc an toàn, người lao động có thói quen suy nghĩ về an toàn trước khi làm việc; tạo ra môi trường lao động tốt tại đơn vị, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, môi trường văn hóa lành mạnh, vui tươi, phấn khởi cho người lao động an tâm sản xuất.

Lễ ký cam kết thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, đảm bảo hành lang lưới điện cao áp giữa Trưởng đơn vị với Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn Công ty

Với khí thế mới đầy niền tin và phấn khởi hướng tới kỷ niệm 20 năm chia tách tái thành lập Công ty Điện lực Lai Châu (01/4/2004-01/4/2024), toàn thể cán bộ công nhân viên PC Lai Châu sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được đồng thời tư duy đổi mới, sáng tạo hơn nữa, quyết tâm thực hiện nghiêm và triển khai có hiệu quả các giải pháp đảm bảo An toàn vệ sinh lao động; nhằm đưa công tác an toàn trong lao động trở thành trách nhiệm và ý thức tự giác, thường nhật của mọi người và trở thành văn hoá ứng xử trong lao động ở Công ty.

Link gốc

Theo: Tạp chí Công Thương