Đổi mới doanh nghiệp

PC Sơn La: Đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động

Thứ năm, 7/3/2024 | 11:20 GMT+7
Xây dựng văn hóa an toàn lao động, tập trung nguồn lực, thực hiện các giải pháp nhằm ngăn ngừa tai nạn lao động đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là mục tiêu hàng đầu trong sản xuất kinh doanh đã được Công ty Điện lực Sơn La (PC Sơn La) tổ chức phát động đẩy mạnh và triển khai thực hiện đến toàn thể CBCNV các đơn vị ngày 05/3/2024.  

Phát động đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động năm 2024.

Tham dự lễ phát động có các ông, bà trong Ban giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty, lãnh đạo các phòng, ban, Đội trưởng đội 110kV Sơn La, Đội Hotline, Trung tâm Thí nghiệm điện và trực tuyến tới điểm cầu các đơn vị.

Xác định “người lao động là tài sản quý giá nhất”, ngay từ đầu năm Công ty đã xây dựng kế hoạch, thực hiện chương trình hành động, duy trì và tiếp tục đẩy mạng hơn nữa, đồng bộ các giải pháp để đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Trong đó, xây dựng và thực hiện các quy định, quy chế phù hợp với thực tế sản xuất, đổi mới các phương pháp và nâng cao chất lượng huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, đổi mới phương pháp kiểm tra, kiểm soát trong công tác quản lý an toàn, đào tạo, huấn luyện, vận hành, xử lý sự cố, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, diễn tập phòng chống cháy nổ để nâng cao kỹ năng nghề nghiệp… Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng Tháng an toàn vệ sinh lao động, tổ chức và phối hợp các chương trình tuyên truyền về an toàn sử dụng điện, tiết kiệm điện, đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ an toàn hành lang lưới điện cao áp,  an toàn phòng chống cháy nổ…

Thực hiện chủ đề năm 2024 “Tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc”, Công ty Điện lực Sơn La tiếp tục triển khai các nhiệm vụ cụ thể, mục tiêu phấn đấu tuyệt đối không để xảy ra tai nạn lao động về điện, giảm thiểu tai nạn giao thông. Không để xảy ra sự cố cháy nổ do lỗi chủ quan đối với thiết bị điện, đặc biệt là lưới điện 110kV; Đẩy mạnh xây dựng và duy trì văn hóa an toàn lao động với mục tiêu hướng tới xây dựng thành công văn hóa an toàn lao động, tạo hiệu quả bền vững trong công tác an toàn lao động góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp của Công ty.
 

Ngọc Diệp- Hải Nam