Quản lý năng lượng

PC Sơn La: Tổng kết và trao giải thực hiện tốt phong trào thi đua “Tiết kiệm điện” năm 2023

Thứ bảy, 28/10/2023 | 13:08 GMT+7
Sau 3 tháng phát động phong trào thi đua “Tiết kiệm điện” năm 2023 tới CBCNV toàn công ty, từ tháng 6/2023-8/2023 phong trào thi đua thực hiện tiết kiệm điện tại trụ sở các đơn vị và hộ gia đình CBCNV trong công ty đã diễn ra sôi nổi, sâu rộng. 

Bà Lê Thị Song Hảo - Phó Giám đốc PC Sơn La trao giải cho các đơn vị/cá nhân thực hiện tốt phong trào thi đua “Tiết kiệm điện” năm 2023

Với mục tiêu phấn đấu mỗi gia đình CBCNV thực hiện tiết kiệm điện từ 10% trở lên so với tháng trước liền kề; Trụ sở các đơn vị trực thuộc thực hiện tiết kiệm điện từ 15% trở lên so với tháng trước liền kề. Hàng tuần/tháng, căn cứ sản lượng sử dụng điện trên hóa đơn theo mã khách hàng đã đăng ký để xem xét đánh giá kết quả thực hiện tiết kiệm điện của các hộ/trụ sở đơn vị. Cuối tháng/đợt, Hội đồng thi đua khen thưởng công ty xét khen thưởng cho các hộ/đơn vị sử dụng điện tiết kiệm theo tiêu chí đã phát động.

Kết quả, 6/7 đơn vị thực hiện tốt sử dụng dụng điện tiết kiệm hiệu quả tại trụ sở đơn vị; 450/814 hộ đăng ký, đạt 55,28% hộ gia đình CBCNV đạt giải theo tiêu chí của phong trào.

Công nhân PC Sơn La tuyên truyền tiết kiệm điện đến khách hàng.

Ngày 27/10, Công ty Điện lực Sơn La (PC Sơn La) đã tổ chức tổng kết, khen thưởng và trao giải cho các đơn vị, hộ gia đình CBCNV trong công ty thực hiện tốt phong trào thi đua “Tiết kiệm điện” năm 2023.

Ghi nhận, biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong sử dụng điện tiết kiệm đã nâng cao nhận thức về công tác tuyên truyền và tạo động lực cho tất cả CBCNV trong công ty nỗ lực, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ được giao cũng như lan tỏa, nâng cao ý thức sử dụng điện an toàn, hiệu quả trong cộng đồng khách hàng, công chúng.

Ngọc Diệp