EVN hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện

PC Tiền Giang: Triển khai việc giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng

Thứ năm, 12/8/2021 | 16:23 GMT+7
Chiều ngày 11-8, Quyền Giám đốc Sở Công thương tỉnh Tiền Giang Đặng Văn Tuấn thông tin về việc triển khai thực hiện chủ trương giảm giá điện, giảm tiền điện (đợt 4) theo Công văn 4748 ngày 6-8-2021 cũng như kết quả thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện (đợt 3) theo Công văn 3163 ngày 3-6-2021 của Bộ Công thương trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
 
Ngành Điện lực đang triển khai chủ trương giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng. Ảnh minh họa.
 
Theo đó, về chủ trương giảm giá điện, giảm tiền điện (đợt 4), thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, Sở Công thương đã cung cấp cho Công ty Điện lực Tiền Giang, Công ty TNHH Phát triển khu công nghiệp Long Giang và Hợp tác xã Tiêu thụ điện xã Tân Thanh danh sách các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ tại thời điểm ngày 30-7-2021 để các đơn vị điện lực có cơ sở thực hiện giảm giá điện cho các khách hàng sử dụng điện mục đích sinh hoạt theo hướng dẫn của Bộ Công thương.
 
Riêng danh sách các cơ sở cách ly y tế tập trung phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 không thu chi phí hoặc có thu một số khoản chi phí của người phải cách ly…, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang giao cho Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh (Sở Y tế tỉnh Tiền Giang) tổng hợp và xác nhận danh sách các cở sở gửi các đơn vị điện lực theo quy định.
 
Hiện nay, các đơn vị điện lực (Công ty Điện lực Tiền Giang, Công ty TNHH Phát triển Khu công nghiệp Long Giang và Hợp tác xã Tiêu thụ điện xã Tân Thanh) đang tổ chức triển khai thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện theo đúng hướng dẫn của Bộ Công thương.
 
Đại diện Sở Công thương tỉnh Tiền Giang cũng thông tin kết quả giảm giá điện, giảm tiền điện (đợt 3) theo Công văn 3163 ngày 3-6-2021 của Bộ Công thương, với thời gian hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện 7 tháng (từ tháng 6-2021 đến tháng 12-2021) cho một số đối tượng.
 
Theo báo cáo của các đơn vị điện lực (Công ty Điện lực Tiền Giang, Hợp tác xã Tiêu thụ điện xã Tân Thanh), trong tháng 6 và 7-2021 ngành Điện đã thực hiện hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền hơn 536 triệu đồng (trong đó, giảm giá điện là gần 425 triệu đồng, giảm tiền điện hơn 111 triệu đồng).
 
Ngoài ra, Sở Công thương tỉnh Tiền Giang cũng đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang xem xét giao Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh (Sở Y tế tỉnh Tiền Giang) tổng hợp, ký gửi cung cấp Danh sách các cơ sở phục vụ phòng chống dịch Covid-19 không thu phí (đợt 3) trên địa bàn tỉnh gửi các đơn vị điện lực để thực hiện hỗ trợ giảm giá điện đợt 3 theo quy định.
 
Theo: Báo Ấp Bắc