Xả nước vụ Đông Xuân 2022- 2023

PC Tuyên Quang: Đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục phục vụ bơm nước gieo cấy vụ Đông Xuân 2022 - 2023

Thứ sáu, 10/2/2023 | 09:53 GMT+7
Nhằm đảm bảo đủ điện phục vụ bơm nước gieo cấy vụ Đông Xuân 2022 - 2023, Công ty Điện lực Tuyên Quang đã rà soát, kiểm tra đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục cho các trạm bơm điện trên địa bàn tỉnh trong suốt thời gian lấy nước.

Công nhân Điện lực Sơn Dương kiểm tra cấp điện cho trạm bơm Bắc Hoàng, thị trấn Sơn Dương phục vụ lấy nước cho cấy vụ Đông Xuân.

Theo đó, Công ty Điện lực Tuyên Quang đã chỉ đạo Điện lực các huyện, thành phố chủ động phối hợp với Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi ở các địa phương để thống nhất số lượng và lịch bơm cụ thể của các trạm bơm, đặc biệt là trong thời gian các hồ thủy điện xả nước.

Để từ đó, Công ty Điện lực Tuyên Quang xây dựng và triển khai thực hiện phương án cung ứng điện an toàn, đảm bảo chất lượng, liên tục 24/24 giờ cho người dân trong suốt thời gian tập trung gieo cấy từ ngày 3 - 2 đến 5-3-2023.

Link gốc

 

Theo: Báo Tuyên Quang