Công ty Điện lực Ninh Bình: Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát mua, bán điện

Thứ ba, 28/2/2023 | 16:47 GMT+7
Thời gian qua, Công ty Điện lực Ninh Bình đã chú trọng nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát mua, bán điện, qua đó góp phần giảm tình trạng trộm cắp điện, tổn thất điện năng và đảm bảo an toàn điện, đồng thời kịp thời tư vấn, vận động khách hàng sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

Cán bộ ngành điện tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách sử dụng điện an toàn, tiết kiệm.

Đại diện Công ty Điện lực Ninh Bình cho biết: Kiểm tra, giám sát hoạt động mua, bán điện là một trong những nhiệm vụ công tác trọng tâm của Công ty Điện lực Ninh Bình. Vì vậy, thời gian qua, lãnh đạo Công ty đã quan tâm, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác giám sát mua, bán điện, đảm bảo số lượng và chất lượng. Xây dựng kế hoạch, đề cương cụ thể để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát mua, bán điện đảm bảo hiệu quả cao nhất. 

Đồng thời, thường xuyên cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng công tác kiểm tra, giám sát mua bán điện, nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng cho đội ngũ này. Đẩy mạnh áp dụng chuyển đổi số trong công tác kiểm tra, giám sát mua, bán điện. Chủ động phối hợp chính quyền các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của pháp luật, hình thức xử lý nạn trộm cắp điện và các vi phạm hành chính khác trong lĩnh vực điện lực. 

Đặc biệt, công ty tăng cường kiểm tra, rà soát đối với các khách hàng tiêu thụ điện lớn, khách hàng có trạm biến áp chuyên dùng, trạm biến áp tổn thất điện năng cao hoặc khách hàng có sản lượng tiêu thụ điện bất thường. 

Bên cạnh đó, Công ty còn tổng hợp, phân tích đánh giá tình hình mua, bán điện đối với các cơ quan, tổ chức. Sử dụng các tiện ích trên chương trình CMIS 3.0 và những tiện ích từ thu thập dữ liệu công tơ từ xa để phát hiện kịp thời dấu hiệu vi phạm trong hoạt động mua bán điện và tổ chức theo dõi việc xử lý các vấn đề đã phát hiện sau kiểm tra. 

Kiểm tra, giám sát việc mua bán điện là một giải pháp quan trọng để giảm tổn thất điện năng.

Với sự vào cuộc sâu sát của Ban lãnh đạo Công ty cùng sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ của các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, năm 2022, Công ty đã tiến hành 123.443 lượt kiểm tra khách hàng, chiếm tỷ lệ 33,69% so với tổng số khách hàng sử dụng điện, xử lý 4.458 biên bản kiểm tra sử dụng điện trong đó: Kiểm tra phát hiện và xử lý theo đúng quy định 46 vụ trộm cắp điện; 767 trường hợp vi phạm giá bán điện, sử dụng điện sai mục đích đã đăng ký, 68 trường hợp vi phạm định mức số hộ sử dụng điện và 1099 trường hợp vi phạm công suất giờ cao điểm. Tổng số tiền truy thu, bồi thường và phạt vi phạm do sai giá bán điện là trên 1,6 tỷ đồng, bằng 388,99% so với năm 2021. 

Để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát mua, bán điện, thời gian tới Công ty sẽ áp dụng triệt để các phần mềm ứng dụng trong công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát, quản lý chặt chẽ hệ thống đo đếm bán điện. Tổ chức phúc tra ghi chỉ số nhằm phát hiện kịp thời các công tơ cháy, hỏng, hoạt động bất thường. Khuyến khích người dân chủ động tố giác khi phát hiện các hành vi vi phạm sử dụng điện. 

Đặc biệt, thực hiện chủ đề công tác năm 2023 của ngành điện là "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí", Công ty Điện lực Ninh Bình tiếp tục quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo cung cấp điện cho toàn tỉnh; duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng một cách hiệu quả và thực hiện thành công lộ trình chuyển đổi số trong điều kiện mới. 

Cùng với đó, Công ty Điện lực Ninh Bình yêu cầu toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty, đặt biệt là đội ngũ làm công tác kiểm tra, giám sát mua bán điện, đội ngũ kỹ thuật viên Điện lực là những người làm việc trực tiếp với các khách hàng sử dụng điện phải đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, phổ biến nhằm thay đổi nhận thức, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại từng cơ quan, tổ chức, cá nhân trong khu vực nhà nước cũng như khu vực tư nhân. 

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Qua đó, để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thực sự trở thành văn hóa ứng xử của CBCNV và khách hàng sử dụng điện.                       

Link gốc

 

Theo: Báo Ninh Bình