Giờ Trái đất 2023

PC Yên Bái tích cực phối hợp tuyên truyền và hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023

Thứ ba, 21/3/2023 | 16:31 GMT+7
Sự kiện Giờ Trái đất năm nay sẽ diễn ra từ 20h30 - 21h30 thứ Bảy ngày 25 tháng 3 năm 2023. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Giờ Trái đất là góp phần nâng cao ý thức tiết kiệm điện trong toàn xã hội góp phần thúc đẩy việc thực thi Luật Sử dụng năng lượng hiệu quả và Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025.

Công nhân Điện lực Yên Bình - PC Yên Bái tích cực đến các hộ gia đình trên địa bàn thị trấn Yên Bình để tuyên truyền hưởng ứng tham gia Giờ Trái đất 2023.

Đến nay, Công ty Điện lực Yên Bái (PC Yên Bái) đã tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động thiết thực như: Treo băng rôn khẩu hiệu và xây dựng các biểu tượng tuyên truyền hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất, các biểu tượng về tiết kiệm điện từ trụ sở Công ty đến các điện lực trực thuộc và phát tờ rơi tuyên truyền về thời gian diễn ra sự kiện; đồng thời Công ty có kế hoạch đảm bảo an toàn cung ứng điện duy trì hoạt động của các khu vực, các phụ tải cần thiết như hệ thống đèn tín hiệu giao thông, đài phát thanh truyền hình… các cơ sở quan trọng khác trong thời điểm diễn ra sự kiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Công nhân Điện lực Yên Bình tuyên truyền tại các điểm thu tiền điện trên địa bàn huyện.

Bên cạnh đó, PC Yên Bái tích cực thực hiện các nội dung tuyên truyền về tiết kiệm điện tại các địa điểm giao dịch khách hàng, trụ sở của các đơn vị thông qua các hình ảnh, Fanpage mạng xã hội Facebook, Zalo... Công ty chủ động phối hợp với cơ quan truyền thông của địa phương như Báo Yên Bái, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh thực hiện làm phóng sự truyền hình về sự hưởng ứng của  các doanh nghiệp cũng như người dân nhằm tuyên truyền, cổ động cho chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 và các hoạt động tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh. 

Công nhân Điện lực Nghĩa Lộ tuyên truyền tại điểm thu tiền điện trên địa bàn Thị xã Nghĩa Lộ.

Theo thống kê, kết quả hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất các năm trước đây, sản lượng điện tiết kiệm toàn tỉnh đã tăng lên, cụ thể: Năm 2019 sản lượng điện tiết kiệm là 14.589 (kWh); năm 2020 sản lượng điện tiết kiệm là 22.106 (kWh); năm 2021 sản lượng điện tiết kiệm là 23.070 (kWh); năm 2022 sản lượng điện tiết kiệm là 24.660 (kWh).

Mai Ngọc Lương