P/S ảnh: Chuyển đổi số trong quản lý vận hành hệ thống truyền tải điện

Thứ năm, 2/11/2023 | 13:44 GMT+7
Để thực hiện chuyển đổi số và trở thành doanh nghiệp số của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vào năm 2025, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý vận hành hệ thống truyền tải điện, cụ thể trong 3 lĩnh vực chính là quản lý vận hành đường dây, trạm biến áp và công tác thí nghiệm. 

Đặc biệt, việc ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV), phân tích hình ảnh do UAV thu thập được bằng trí tuệ nhân tạo (AI) giúp thay đổi toàn diện công tác quản lý vận hành đường dây. 

EVNNPT ứng dụng camera xử lý hình ảnh bằng AI lắp đặt trên đỉnh cột đường dây tại một số vị trí đặc biệt; trang bị hệ thống định vị sự cố cho các đường dây 500 - 220 kV quan trọng, nhân viên vận hành xác định nhanh được điểm sự cố với sai số trong khoảng 200m và quản lý lưới điện truyền tải thông qua hệ thống thông tin địa lý (GIS). 

Công nhân TTĐ Bình Thuận sử dụng thiết bị bay không người lái để kiểm tra tại TBA 220kV Phan Thiết. 


 
TBA 220kV Phan Rí (TTĐ Bình Thuận) là trạm biến áp vận hành không người trực. 


 
Công nhân TTĐ Nghệ An (Công ty TTĐ 1) sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) để kiểm tra tuyến đường dây


 
Công nhân TTĐ Phú Yên lắp đặt camera tại các vị trí đường dây xung yếu. 


 
Công nhân TTĐ Phú Yên sử dụng thiết bị bay không người lái để thu thập hình ảnh dữ liệu phục vụ quản lý vận hành đường dây. 


 
Công nhân TTĐ Phú Yên (TTĐ 3) lắp đặt camera xử lý hình ảnh bằng AI trên đỉnh cột đường dây tại một số vị trí đặc biệt. 

 Tổ thao tác lưu động của TTĐ Phú Yên sử dụng thiết bị thông minh để kiểm tra mã QR tại TBA 220kV Tuy Hòa. 

    
Tổ thao tác lưu động của TTĐ Phú Yên sử dụng thiết bị thông minh để kiểm tra mã QR tại TBA 220kV Tuy Hòa. Đội đường dây TTĐ Phan Thiết (TTĐ Bình Thuận) sử dụng thiết bị bay UAV được lập trình vận hành bay tự động để kiểm tra tuyến đường dây 220kV. Một điểm bay của UAV được lập trình vận hành bay tự động khi kiểm tra tuyến đường dây của TTĐ Bình Thuận. 


 
Công nhân TTĐ Bình Thuận sử dụng thiết bị bay không người lái để kiểm tra tại TBA 220kV Phan Thiết. 


    
Sử dụng thiết bị thông minh để kiểm tra mã QR tại TBA 220kV Phan Thiết (TTĐ Bình Thuận). 


Lắp đặt camera xử lý hình ảnh bằng AI tại TBA 220kV Ninh Phước (TTĐ Ninh Thuận). 

Lắp đặt camera xử lý hình ảnh bằng AI tại TBA 220kV Ninh Phước (TTĐ Ninh Thuận). 

Công nhân TTĐ Khánh Hoà quét mã QR bằng thiết bị thông minh tại TBA 220kV Cam Ranh.

Huy Hùng