Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ở PC Phú Thọ

Thứ ba, 27/2/2024 | 13:47 GMT+7
Với phương châm “tự động hóa hệ thống lưới điện - hiện đại hóa công tác sản xuất kinh doanh; nâng cao hiệu quả công tác quản trị”, Công ty Điện lực Phú Thọ luôn chú trọng, quan tâm đến phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.

Công ty Điện lực Phú Thọ bảo vệ sáng kiến “Giám sát tình trạng vận hành của các bộ tụ bù hạ thế và tính toán tối ưu vận hành tụ bù”.

Tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty tích cực tham gia, phong trào qua đó phát huy tính chủ động sáng tạo của mỗi đơn vị, cá nhân... Nhiều sáng kiến có giá trị được áp dụng vào thực tiễn hoạt động sản xuất của đơn vị, góp phần hợp lý hóa sản xuất, giảm chi phí vật tư, nhân công, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực tế công việc, tăng năng suất lao động và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.

Là đơn vị sản xuất, kinh doanh, hằng năm, Công ty xác định phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật để tiết kiệm chi phí sản xuất là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Chi nhánh điện các huyện, thị, thành phố, các phòng chuyên môn của Công ty đều xây dựng kế hoạch đăng ký các đề tài. Ở bộ phận công nhân trực tiếp đề xuất những ý tưởng mới xuất phát từ thực tế lao động, sản xuất. Những ý tưởng này sẽ được Ban lãnh đạo Công ty xem xét, cho ứng dụng thử nghiệm, khi thấy hiệu quả sẽ phát triển thành đề tài sáng kiến triển khai rộng rãi trong toàn ngành. 

Ông Phạm Văn Chúc - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ cho biết: Hưởng ứng Chương trình “10.000 sáng kiến” của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; phong trào thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu “2.700 sáng kiến” trong công nhân viên chức, lao động của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, từ tháng 9/2021 đến tháng hết năm 2023, Công ty Điện lực Phú Thọ đã có gần 100 sáng kiến được đăng ký, công nhận và áp dụng. Qua đó thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo, góp phần bảo đảm an toàn lao động, nâng cao hiệu quả quản lý và cung ứng điện trong toàn ngành.

Bắt nguồn từ nhu cầu thực tế lao động sản xuất, luôn đòi hỏi phải tìm tòi những phương pháp, cách làm mới, để nâng cao năng suất, hiệu quả lao động, thời gian qua, các đơn vị điện lực huyện, thị, thành phố cũng đã có nhiều biện pháp khuyến khích các cá nhân, tập thể cán bộ công nhân viên có thêm ngày càng nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất. Từ thực tế công tác lập báo cáo hay tổng hợp số liệu phục vụ công tác họp giao ban tuần, tháng, quý của Công ty Điện lực Phú Thọ thực hiện bằng phương pháp thủ công trên các nền tảng: Excel, Email, Zalo,... dẫn đến tình trạng chậm tiến độ diễn ra thường xuyên; hệ thống thống báo cáo thủ công cồng kềnh, rườm rà gây mất nhiều thời gian công sức, khó tổng hợp, khó tra cứu, khó kiểm soát, khó đánh giá, năm 2022, phòng Viễn thông - Công nghệ thông tin đã đề ra giải pháp phát triển ứng dụng Hệ thống quản trị kế hoạch và công việc.

Tính đến nay, Hệ thống quản trị kế hoạch và công việc được mở rộng triển khai thực hiện tới đơn vị cấp 4 trong toàn Công ty và được Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đánh giá cao về tính hiệu quả, thiết thực của sáng kiến. Với sáng kiến “Giám sát tình trạng vận hành của các bộ tụ bù hạ thế và tính toán tối ưu vận hành tụ bù”, nhóm đã thiết kế, chế tạo và triển khai thay mới các rơ le tự động điều khiển tụ cũ tại 3 vị trí cột thuộc Trạm biến áp Phú Nham 2 - Điện lực Phù Ninh. Đồng thời thiết kế website thu thập dữ liệu, giám sát online tình hình vận hành của thiết bị. Sau thử nghiệm cho thấy đã giảm nhân công trong công tác kiểm tra, lấy thông số vận hành định kỳ theo quy định; nâng cao chất lượng điện năng, mức độ hài lòng của khách hàng và giảm tổn thất điện năng lưới điện hạ áp. Với giá trị tiềm năng tạm tính được khi chỉ tiêu tổn thất của Điện lực Phù Ninh giảm 0,36% so với dự kiến thực hiện và giảm 0,2% so với chỉ tiêu giao. Số tiền làm lợi được trong năm đầu tiên áp dụng trên toàn lưới điện Điện lực Phù Ninh khoảng gần 1 tỉ đồng.

Công ty thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện để cán bộ, công nhân, người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, tích cực phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.

Trong năm 2023, Hội đồng xét duyệt sáng kiến, hợp lý hóa sản xuất của Công ty đã họp xét duyệt và công nhận: Hai sáng kiến, 27 hợp lý hóa sản xuất. Công ty Điện lực Phú Thọ đã đăng ký với Tổng Công ty Điện lực miền Bắc sáng kiến “Sử dụng dữ liệu lớn (Big Data) từ phần mềm GIS và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để xây dựng bản đồ lưới điện tỉnh Phú Thọ trên nền bản đồ vệ tinh” và được công nhận sáng kiến cấp Tổng công ty. Đối với việc áp dụng công nghệ, hiện Công ty đã thực hiện triệt để các thiết bị công nghệ đã có trong công việc như: Phương pháp CBM cho lưới điện, thực hiện đúng theo kkế hoạch giao của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc; sử dụng các thiết bị mới vào công tác quản lý kỹ thuật vận hành camera đo nhiệt, máy đo PD, thiết bị bay không người lái...

Ông Nguyễn Tiến Nhu - Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Phú Thọ cho biết: Nhằm nâng cao chất lượng công việc và động viên người lao động tham gia phong trào cải tiến, Công đoàn Công ty đã tham mưu với Ban Giám đốc hàng tháng tổ chức đánh giá, biểu dương khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân thực hiện tốt phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Qua đó tiếp thêm động lực và khích lệ tinh thần đổi mới sáng tạo trong đội ngũ cán bộ, công nhân người lao động”.

Việc phát động và duy trì phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong ngành điện lực có ý nghĩa to lớn trong quá trình lao động sản xuất, quản lý và vận hành an toàn, hiệu quả lưới điện, góp phần xây dựng phát triển địa phương. Trong thời gian tới, Ban Giám đốc Công ty tiếp tục phát động phong trào sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công nhân viên ngành điện, để phát hiện những tài năng sáng tạo, từ đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hợp lý đem lại lợi ích thiết thực cho ngành và đất nước.

Link gốc

 

Theo: Báo Phú Thọ