Phê duyệt Kế hoạch vận hành thị trường điện năm 2022

Thứ tư, 5/1/2022 | 19:37 GMT+7
Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) vừa ban hành Quyết định số 98/QĐ-ĐTĐL phê duyệt Kế hoạch vận hành thị trường điện năm 2022.
 
 
Theo đó, mức trần của giá điện năng thị trường điện (SMP cap) áp dụng trong thị trường điện năm 2022 là 1.602,3 đồng/kWh. Trong đó, nhà máy điện mới tốt nhất năm 2022 là Nhà máy nhiệt điện Thăng Long.
 
Giá công suất thị trường (CAN) từng chu kỳ giao dịch áp dụng trong thị trường điện năm 2022 đã được quy định cụ thể kèm theo Quyết định này.
 
Với tỷ lệ sản lượng điện năng thanh toán theo giá hợp đồng (tỷ lệ alpha) trong năm 2022, trong trường hợp hai bên đã thống nhất trong hợp đồng mua bán điện sẽ áp dụng mức tỷ lệ được quy định trong hợp đồng. Trong trường hợp hai bên chưa thống nhất sẽ áp dụng phương án alpha bằng 80% đối với nhà máy nhiệt điện và 90% đối với nhà máy thủy điện cho đến khi hai bên đạt được thống nhất.
 
Về tổ chức thực hiện, Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia có trách nhiệm công bố trên Trang thông tin điện tử thị trường điện các nội dung của Kế hoạch vận hành thị trường điện năm 2022 theo quy định. Đồng thời tính toán sản lượng hợp đồng năm, tháng của nhà máy điện trực tiếp tham gia thị trường điện và thông báo cho đơn vị phát điện và đơn vị mua điện theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Thông tư số 24/2019/TT-BCT (công bố riêng cho từng nhà máy điện).
 
Trường hợp các đơn vị phát điện chưa thống nhất được với đơn vị mua điện về tỷ lệ sản lượng điện năng thanh toán theo giá hợp đồng, các đơn vị có trách nhiệm tiếp tục đàm phán, thống nhất, thông báo cho Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia để tính toán, đề xuất và báo cáo Cục Điều tiết điện lực trước ngày 15/6/2022.
 
Đức Dũng