Tiết kiệm điện

Sóc Trăng: Gần 10.000 khách hàng ký thỏa thuận tiết kiệm điện

Thứ sáu, 24/5/2024 | 10:33 GMT+7
Năm 2024, Công ty điện lực Sóc Trăng triển khai ký thỏa thuận thực hiện tiết kiệm điện với các nhóm: Hành chính sự nghiệp, chiếu sáng công cộng, thương mại - dịch vụ, sản xuất công nghiệp. Theo đó, đã có 9.887 khách hàng thỏa thuận tiết kiệm điện, tương ứng tiết kiệm hơn 17,88 triệu kWh.

Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng và Công ty Điện lực Sóc Trăng ký Quy chế phối hợp về tiết kiệm điện. Ảnh: Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng.

Về công tác dịch chuyển phụ tải, đối với 69 khách hàng thuộc loại hình phụ tải công nghiệp xây dựng có sản lượng điện tiêu thụ ≥ 1 triệu kWh/tháng, Công ty điện lực tỉnh Sóc Trăng đề xuất khách hàng dịch chuyển từ 5 - 10% công suất trong khung giờ 14 - 16h hằng ngày sang các khung giờ khác hợp lý và tránh các khung giờ 9h30 - 11h30, 17h - 22h hằng ngày trong các tháng 4, 5, 6, 7/2024.

Về công tác điều chỉnh phụ tải điện (DR), có 89 khách hàng thuộc đối tượng sản xuất - kinh doanh - dịch vụ, tiêu thụ điện từ 1 triệu kWh/năm trở lên. Trong đó, đã có 88 khách hàng ký thỏa thuận chương trình DR với công suất thỏa thuận loại 1 (thông báo trước 2h) là 4,72 MW; công suất thỏa thuận loại 2 (thông báo trước 24h) là 8,51 MW.

Liên quan đến công tác tiết kiệm điện, ngày 16/5, Công ty Điện lực Sóc Trăng và Sở Công Thương đã tiến hành ký kết quy chế phối hợp giữa 2 đơn vị trong việc triển khai Chỉ thị số 20/CT-TTg, ngày 8/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo và Kế hoạch số 185/KH-UBND, ngày 27/9/2023 của UBND tỉnh Sóc Trăng thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg, ngày 8/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Tại lễ ký kết, Công ty điện lực Sóc Trăng đề nghị Sở Công Thương tham mưu UBND tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo UBND các cấp, các cơ quan đoàn thể, cụ thể là đối với nhóm khách hàng hành chính sự nghiệp; nhóm khách hàng chiếu sáng công cộng; nhóm khách hàng thương mại - dịch vụ; nhóm khách hàng sản xuất công nghiệp thực hiện tốt Chỉ thị số 20/CT-TTg. Đồng thời, thành lập đoàn kiểm tra, tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất các doanh nghiệp.

Hàng tháng, Công ty điện lực Sóc Trăng sẽ tổng hợp báo cáo các khách hàng sử dụng tăng so với cam kết gửi đến UBND tỉnh và Sở Công Thương để xin ý kiến chỉ đạo xử lý. Đồng thời, phối hợp theo dõi việc thực hiện tiết kiệm điện của khách hàng.

Trong năm 2023, Công ty điện lực Sóc Trăng đã thực hiện tiết kiệm 48,75 triệu kWh, đạt 2,75% so với tổng thương phẩm cả năm (1,77 tỷ kWh), tương ứng với số tiền tiết kiệm được 93,93 tỷ đồng.

Link gốc

Theo: Báo Công Thương