Sớm hoàn chỉnh thiết kế thị trường bán buôn điện cạnh tranh

Thứ sáu, 17/4/2015 | 09:33 GMT+7
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về thị trường điện, theo đó yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo xây dựng, hoàn chỉnh thiết kế thị trường bán buôn điện cạnh tranh đồng thời tái cơ cấu ngành điện phù hợp với thiết kế cụ thể của thị trường bán buôn điện cạnh tranh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6/2015.


Ảnh minh họa.
 
"Thị trường điện bán buôn cạnh tranh Việt Nam phải được xây dựng trên cơ sở phù hợp với các yếu tố đặc thù của hệ thống điện Việt Nam như: nguồn năng lượng sơ cấp trong nước không đủ cho nhu cầu năng lượng nên trong tương lai phải nhập khẩu nhiên liệu cho phát điện có giá thành cao; khí thiên nhiên cho phát điện tại một số khu vực có những ràng buộc cụ thể nhằm bảo đảm hiệu quả chung của nền kinh tế; hệ thống điện quốc gia có các nhà thủy điện lớn đa mục tiêu; hệ thống điện truyền tải liên kết các miền trải dài và còn chưa đủ mạnh; hạ tầng công nghệ thông tin ngành điện còn chưa hiện đại," công văn nhấn mạnh.
 
Theo lộ trình, thị trường điện Việt Nam được hình thành và phát triển theo 3 cấp độ. Phát điện cạnh tranh (2005 - 2014), bán buôn cạnh tranh (2015 - 2022) và bán lẻ cạnh tranh (sau 2022).
 
Từ ngày 1/7/2012, thị trường phát điện cạnh tranh vận hành chính thức. Theo đánh giá của Cục Điều tiết điện lực, Bộ Công thương, qua gần 3 năm vận hành, thị trường phát điện cạnh tranh đã giúp tạo được cơ chế cạnh tranh trong khâu phát điện, tăng tính minh bạch trong huy động các nguồn điện, tạo động lực cho các đơn vị phát điện vận hành hiệu quả. Từ đó, tạo tín hiệu cho thu hút đầu tư nguồn điện, giảm dần đầu tư của Nhà nước và tăng đầu tư từ các thành phần kinh tế khác và đầu tư từ nước ngoài.
 
Nhấn mạnh thêm về thị trường điện, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương đề xuất cơ chế đưa các nhà máy điện BOT tham gia thị trường điện và tự chào giá trực tiếp trên thị trường theo hướng huy động hiệu quả mọi nguồn lực trong hệ thống điện quốc gia.
 
Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công Thương bổ sung phương án các nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu trực tiếp tham gia và tự chào giá trên thị trường điện bảo đảm các yêu cầu về thị trường điện và hiệu quả chung của hệ thống. 
 
Cũng liên quan đến thị trường điện, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương trong năm 2016, tiếp tục hoàn thiện thị trường phát điện cạnh tranh đồng thời lập kế hoạch và triển khai thực hiện thí điểm thị trường bán buôn điện cạnh tranh theo hình thức chưa thanh toán thật (Paper market). Trên cơ sở đánh giá, rút kinh nghiệm của giai đoạn thí điểm này, thực hiện phân tích, đánh giá rút kinh nghiệm để triển khai thị trường bán buôn thí điểm trong giai đoạn tiếp theo.
 
"Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức triển khai thực hiện các điều kiện tiên quyết cho thị trường bán buôn điện cạnh tranh trong đó khẩn trương hoàn thiện hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu vận hành thị trường điện cạnh tranh; bố trí nguồn nhân lực, nâng cao công tác đào tạo cho các đơn vị đảm bảo thực hiện các chức năng, nhiệm vụ mới của các đơn vị trong thị trường bán buôn điện cạnh tranh," công văn nêu rõ.
Theo: TTXVN