Tin trong nước

Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy EVN

Thứ năm, 21/9/2023 | 21:35 GMT+7
Ngày 21/9, tại Hà Nội, Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện nhiệm vụ 8 tháng năm 2023; thực hiện Chỉ thị số 05, Công văn 1573 của Đảng ủy Khối DNTW và Kế hoạch 5 năm của EVN giai đoạn 2021 - 2025.

Thường trực Đảng ủy Khối DNTW làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy EVN.

 

Về phía Đảng ủy Khối DNTW có đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối: Lê Văn Châu, Hồ Xuân Trường, cùng các đồng chí lãnh đạo các Ban tham mưu Đảng ủy Khối, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối.

Về phía Đảng ủy EVN có đồng chí Đặng Hoàng An - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN; đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN; đồng chí Trần Đình Nhân - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVN và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy EVN.

EVN đang đối diện với những thử thách khốc liệt...

Tại hội nghị, Thường trực Đảng ủy EVN đã báo cáo Thường trực Đảng ủy Khối DNTW về tình hình thực hiện nhiệm vụ 8 tháng năm 2023. Đảng ủy EVN đã ban hành: 76 Nghị quyết, 128 Quyết định, 13 Kế hoạch, 47 Báo cáo, 34 Thông báo kết luận, 346 Công văn và nhiều văn bản khác cụ thể hóa các nội dung chỉ đạo theo Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, của Đảng ủy Khối DNTW về công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo.

Theo đồng chí Đặng Hoàng An - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã và đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất, với những thử thách khốc liệt, xếp chồng, chưa có tiền lệ. Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã lãnh đạo, chỉ đạo Tập đoàn, các tổ chức đảng, đoàn thể cùng vượt qua khó khăn, bám sát các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, các Bộ, ban, ngành, để triển khai thực hiện các mặt hoạt động, các nhiệm vụ, giải pháp, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh - đầu tư xây dựng, nỗ lực đảm bảo vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Đến nay, EVN đã cơ bản đảm bảo cung ứng đủ điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân, với nhiều mặt tích cực như: các nhà máy điện than đã đủ than để vận hành và dự trữ tồn kho; nhiên liệu dầu tại các nhà máy điện đều đáp ứng để huy động; thực hiện quyết liệt các chiến lược khai thác linh hoạt các hồ thủy điện miền Bắc với mục tiêu tích nước lên mực nước cao nhất vào cuối năm, để đảm bảo cung ứng điện mùa khô năm 2024…

Các mặt công tác xây dựng Đảng tiếp tục được duy trì nề nếp. Các tổ chức đoàn thể trong EVN đã tích cực triển khai các hoạt động hiệu quả, tập hợp, động viên CBCNV, người lao động vượt qua khó khăn, chấp hành và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Báo cáo của Đảng ủy EVN cũng phân tích những khó khăn, hạn chế trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng 8 tháng đầu năm 2023. Đồng thời, nêu các đề xuất, kiến nghị tới Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Tại hội nghị, BTV Đảng ủy EVN cũng báo cáo về tình hình thực hiện Chị thị số 05-CT/ĐUK ngày 21/6/2023 của Đảng ủy Khối DNTW về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng, phát huy hiệu quả nguồn lực của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương; tình hình thực hiện Công văn số 1573-CV/ĐUK ngày 22/6/2023 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp đảm bảo cung ứng điện trong tình hình hiện nay.

Đồng chí Đặng Hoàng An - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy EVN.

Phát huy truyền thống, đoàn kết

Tại Hội nghị, các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối DNTW đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Đảng ủy EVN trong việc chuẩn bị thông tin, báo cáo công việc và thể hiện sự chia sẻ với những thách thức rất lớn mà EVN phải đối diện thời gian vừa qua.

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW ghi nhận Đảng ủy EVN đã rất nỗ lực trong việc khắc phục, giải quyết các vướng mắc, lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Chỉ trong thời gian ngắn, Đảng ủy EVN đã nhìn nhận được sâu sắc nguyên nhân của những khó khăn, hạn chế, chỉ ra được hướng khắc phục, giải pháp trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Long Hải cũng đánh giá cao Đảng ủy EVN trong việc triển khai nhanh Quy định số 60-QĐ/TW của Ban Bí thư, thực hiện tiếp nhận các tổ chức đảng với gần 3.600 đảng viên về thuộc Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Đồng chí Trần Đình Nhân - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVN báo cáo các giải pháp EVN triển khai nhằm đảm bảo cung ứng điện trong thời gian tới.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải cùng các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối DNTW chỉ đạo Đảng ủy EVN phải tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo toàn diện đối với Tập đoàn trong thời gian tới. Cần tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, quan tâm công tác cán bộ, hoàn thiện mô hình tổ chức sau khi tiếp nhận các đảng bộ đơn vị về trực thuộc. Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy EVN cần tập trung chỉ đạo các giải pháp đẩy mạnh công tác đầu tư nguồn và lưới; kiến nghị thực hiện cơ chế giá điện để bù đắp chi phí đầu vào, tách bạch thực hiện công ích với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh…

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, Thường trực Đảng ủy Khối mong muốn EVN sẽ đoàn kết, thống nhất, phát huy được truyền thống tốt đẹp của ngành Điện trong gần 70 năm xây dựng và phát triển; làm tốt công tác tư tưởng để CBCNV, người lao động vững tâm công tác, gắn bó với ngành, với nghề; thực hiện tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó về đảm bảo an ninh năng lượng cho đất nước.

Minh Hạnh