Thủy điện An Khê- Ka Nak chú trọng công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

Thứ hai, 12/6/2023 | 09:24 GMT+7
Thủy điện An Khê- Ka Nak (AKKN) luôn xác định công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ chính trị được đặt lên hàng đầu trong hoạt động sản xuất kinh doanh với phương châm “An toàn để sản xuất - Sản xuất phải an toàn”. 


 
CBCNV Công ty đẩy mạnh phong trào thi đua đảm bảo ca trực vận hành an toàn.

Tại AKKN, mỗi ca vận hành, tổ sửa chữa đều có thành viên của mạng lưới an toàn vệ sinh viên. Những thành viên của mạng lưới an toàn vệ sinh viên thường xuyên được bồi dưỡng, huấn luyện về kiến thức an toàn vệ sinh lao động, họ đã phát huy vai trò nòng cốt, thường xuyên kiểm tra nhắc nhở, đôn đốc người lao động trong ca trực, tổ đội công tác nghiêm túc thực hiện các quy trình, quy phạm về an toàn vệ sinh lao động. Các CBCNV cũng luôn luôn trau dồi kiến thức an toàn lao động qua các bài giảng an toàn trên phần mềm E-leaning.

Công ty cũng thường xuyên tuyên truyền công tác an toàn vệ sinh lao động bằng việc phổ biến rút kinh nghiệm các vụ tai nạn trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam, tuyên truyền Luật An toàn, vệ sinh lao động, cảnh báo về tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, phổ biến những cách làm hay, những mô hình quản lý tốt, có hiệu quả cao về công tác an toàn vệ sinh lao động.
 

Chú trọng công tác phòng chống cháy nổ.

Không những vậy, để giúp người lao động thường xuyên được cập nhật những quy định chung trong công tác an toàn lao động và phòng chống cháy nổ, Công ty đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các đợt tập huấn, diễn tập nâng cao kiến thức về an toàn vệ sinh lao động. 

Với sự chủ động trong công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, hàng năm, Công ty đều xây dựng và thực tốt kế hoạch an toàn vệ sinh lao động, tổ chức thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả và đã phát động phong trào thi đua giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, các đơn vị tổ, phòng, phân xưởng trong Công ty đều đăng ký cam kết thực hiện phong trào này với các nội dung thiết thực, hiệu quả.

CBCNV tham gia Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi cấp Công ty.

Nhờ thực hiện tốt các chính sách, quy trình quy phạm về an toàn vệ sinh lao động mà đội ngũ CBCNV nhà máy ngày càng được nâng cao tay nghề và kinh nghiệm, xử lý nhanh các tình huống xảy ra, luôn ý thức được công tác an toàn vệ sinh lao động, luôn tiên phong trong công tác sản xuất. Đây chính là yếu tố quan trọng giúp Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch trong những năm qua.

Quốc Việt – Thu Hoài