Tin trong nước

Tiếp tục lãnh đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng

Thứ năm, 18/5/2023 | 18:12 GMT+7
Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin (EVNICT) nhiệm kỳ 2020 - 2025 đặt ra mục tiêu: Tiếp tục quán triệt, thực hiện mục tiêu tổng quát, toàn diện trên tất cả các mặt công tác về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra; huy động hiệu quả mọi nguồn lực, tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, quản trị; không ngừng đổi mới, sáng tạo, tăng năng suất lao động; đẩy mạnh phát triển văn hóa doanh nghiệp; cải thiện môi trường làm việc và điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần CBCNV.

Đồng chí Cao Quang Quỳnh- Ủy viên BTV Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên EVN; Đồng chí Nguyễn Minh Khiêm- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc EVNICT chủ trì Hội nghị.

Hội nghị diễn ra chiều 18/5/2023 với sự tham dự của 129 đảng viên trong Công ty qua hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Đồng chí Cao Quang Quỳnh- Ủy viên BTV Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên EVN; Đồng chí Đinh Thế Phúc- Ủy viên BCH Đảng bộ, Thành viên Hội đồng thành viên EVN; đại diện Ban Tuyên giáo Đảng ủy EVN tham dự.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Cao Quang Quỳnh- Ủy viên BTV Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên EVN đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của Đảng bộ EVNICT trong thực hiện nhiệm vụ nửa đầu nhiệm kỳ 2020- 2025 khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tình hình kinh tế- tài chính của EVN gặp rất nhiều khó khăn do biến động giá nhiên liệu trên thế giới.

Đồng chí đề nghị, trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020- 2025, Đảng bộ EVNICT cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty đề ra, đồng thời, tiếp tục bám sát các Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên và Đảng ủy EVN để xây dựng Nghị quyết phù hợp với tình hình Công ty, phù hợp với các chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ EVN đề ra.

Đồng chí Cao Quang Quỳnh- Ủy viên BTV Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên EVN phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng trong đảng viên và người lao động, đẩy mạnh công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng, kiên quyết ngăn chặn xử lý nghiêm những cán bộ đảng viên vi phạm đạo đức, lối sống.

Thực hiện nghiêm quy định về công tác cán bộ, đảng viên, giám sát trong đảng, chú trọng phát triển nguồn nhân lực nhất là nhân lực trẻ, có chất lượng.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên thực hiện tốt chức trách được giao; Thực hiện các giải pháp hỗ trợ, đảm bảo chế độ cho người lao động, ổn định chính trị nội bộ trong Công ty.

Tích cực thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cán bộ, đảng viên và người lao động.

Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty giai đoạn 2020 – 2023, đồng chí Nguyễn Minh Khiêm- Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Công ty cho biết, Đảng bộ Công ty luôn linh hoạt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cùng toàn thể CBCNV luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu cao nhất với tinh thần quyết liệt, tập trung để hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty khóa II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Theo đó, việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ II đã được thực hiện thường xuyên và kịp thời. Đảng ủy Công ty đã xây dựng và ban hành 8 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn và các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương và Đảng ủy Khối DNTW giai đoạn 2020 – 2023; Ban hành kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kết luận lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng tại Đảng bộ Công ty. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội, hoàn thành đúng và hoàn thành vượt tiến độ theo kế hoạch các chỉ tiêu toàn khóa được thông qua tại Nghị quyết Đại hội về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và xây dựng Đảng.

Đồng chí Nguyễn Minh Khiêm- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc EVNICT phát biểu.

Công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền ngày càng thiết thực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ của Công ty. Công tác tổ chức xây dựng đảng, công tác cán bộ được thực hiện chặt chẽ; công tác quản lý đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện kịp thời, đảm bảo quy định; công tác tổ chức đại hội Đảng các cấp được triển khai bài bản, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện theo quy định. Đảng ủy Công ty đã triển khai việc quán triệt các chỉ đạo của Đảng ủy EVN trong thực hiện các chương trình, kế hoạch thanh tra, phòng chống tham nhũng hàng năm. Công tác dân vận; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội được chú trọng.

Việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và chủ trương ưu tiên sử dụng sản phẩm dịch vụ của các đơn vị thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương được triển khai sâu rộng. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị thực hiện tốt, gắn với Nghị quyết của Đảng ủy EVN và Đảng ủy Công ty.

Đảng ủy Công ty cũng đã tích cực lãnh đạo các chi bộ, Công đoàn và Đoàn thanh niên Công ty đề ra nhiều giải pháp để chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết công tác, Kế hoạch năm đề ra, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo cung cấp các phần mềm dùng chung và dịch vụ hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam được ổn định, thông suốt.

Quang cảnh Hội nghị.

Có thể nói, trong nửa nhiệm kỳ 2020- 2025, Đảng ủy và Ban lãnh đạo Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát sao và toàn diện các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty; đảm bảo hoàn thành phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm và thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng được củng cố, tăng cường, hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ về xây dựng Đảng theo Nghị quyết đề ra: công tác chính trị tư tưởng kịp thời, hiệu quả; công tác tổ chức và cán bộ được thực hiện thường xuyên, đảm bảo yêu cầu, nhiệm vụ; công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể được quan tâm, tạo điều kiện; công tác xây dựng Đảng được chú trọng, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ; việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với khắc phục những hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Hoạt động của các tổ chức đoàn thể bám sát nhiệm vụ của Công ty, được triển khai sâu rộng tới toàn thể đoàn viên Công đoàn và Đoàn Thanh niên. Đảm bảo đời sống cho CBCNV; Công tác phòng chống tham nhũng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, công tác truyền thông, xây dựng văn hoá doanh nghiệp đã hoàn thành được nhiệm vụ và mục tiêu của năm. Nhờ vậy, Đảng ủy Công ty đã hoàn thành 100% chương trình công tác trọng tâm hàng năm của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty, tập trung triển khai và lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm; Công ty được Ủy ban Quản lý Vốn nhà nước tại doanh nghiệp tặng Cờ thi đua năm 2020 và năm 2021; năm 2021 Công ty vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động Hạng Nhì nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Công ty. 

Đồng chí Nguyễn Minh Khiêm- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty nhấn mạnh, giai đoạn 2023-2025 được nhận định vẫn là giai đoạn EVN gặp khó khăn về tình hình tài chính, Tập đoàn tiếp tục triển khai hiệu quả chuyển đổi số với mục tiêu đến năm 2025 trở thành doanh nghiệp số, thực hiện triển khai đồng bộ các nhiệm vụ: (1) Triển khai phát triển hạ tầng số; (2) Phát triển nền tảng số; (3) Phát triển dữ liệu số; (4) Đảm bảo an toàn thông tin và an ninh mạng; (5) Phát triển kỹ năng số, văn hóa số; (6) Phát triển thanh toán số. 

Trong bối cảnh đó, Đảng ủy Công ty phải tập trung khắc phục những hạn chế trong thời gian qua, nắm vững và vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, kiên trì thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra và các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ EVN giao, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà EVN giao.

VH